bosch car service

Waar is 145.000 euro gebleven uit de gemeentekas van Oisterwijk?


In 2018 heeft de gemeenteraad 145.000 euro beschikbaar gesteld voor verbeteringen aan de milieustraat in Oisterwijk. Wat is daarmee gedaan? Waar is dat geld gebleven?

‘Het is de laatste tijd erg druk bij de milieustraat. Dat komt vooral doordat mensen thuis opruimen tijdens de corona-periode. Dat leidt tot lange wachtrijen,’aldus Carlo van Esch namens Partij Gemeente Belangen (PGB). Het is reden voor de partij om vragen te stellen aan het college (Burgemeester en wethouders). ‘Quick wins’ werden de aanpassingen in 2018 genoemd, maar daarvan ziet PGB nog geen resultaat. ‘Op 28 juni 2018 heeft de raad besloten om in te stemmen met uitbreiding van de milieustraat in Oisterwijk. Dat zou leiden tot een aantal quick wins, zoals een apart stortvak voor groen afval, een betere doorstroming, minder wachtrijen, betere afvalscheiding en het vergroten van de veiligheid. Hiervoor is toen een budget van 145.000 euro beschikbaar gesteld.’

Corona

Zo ver als je kan kijken, een wachtende rij afval brengers… (Foto: Toby de Kort)

PGB vraagt zich met de ervaringen van afgelopen maanden hardop af wat er met dit plan en dit budget gedaan is. ‘De hiervoor genoemde korte termijn-oplossingen zijn voor zover ons bekend nog niet gerealiseerd. Dat terwijl het juist sinds corona extra druk is bij de milieustraat. Daarnaast is het van belang om meer ruimte te creëren zodat bezoekers en personeel daadwerkelijk afstand van elkaar kunnen houden.’ Ook stelt de partij vragen over een efficiënte combinatie met de milieustraat in Haaren. Dat laatste is de gemeente ook van plan, echter zal definitieve besluitvorming vermoedelijk moeten wachten op de nieuwe raad, na de herindeling.

Wachten

Opmerkelijk in de vraagstelling van PGB is de termijn; het besluit dateert van 2 jaar terug en in de tussentijd zijn er meerder publicaties geweest over de milieustraat, klachten van inwoners en plannen van gemeente. Blijkbaar heeft dat alles niet tot een tevredenstellende oplossing geleid, maar is er eerder door de partij ook niet ingegrepen.  Het is een voorbeeld van projecten en onderwerpen in het Oisterwijkse politieke proces die erg lang duren …