banner

Oisterwijks Taalcafé gaat taalwandelen


In Oisterwijk wandelen taalvrijwilligers van het Taalcafé elke zaterdagmorgen een half uurtje met een taalstudent. Zo kan de taalstudent oefenen met praten en kan de vrijwilliger hen daar bij helpen.

Vanuit Tiliander over het Lindeplein voor een Taalwandeling.

Wie een taal leert, durft meestal niet meteen die taal ook werkelijk te gebruiken. Echt praten komt er niet van: bang om fouten te maken. Een taalvrijwilliger kan met persoonlijke aandacht helpen dat zelfvertrouwen te krijgen. Zo werkte het Taalcafé in Tiliander al enkele jaren. Nieuwe Nederlanders, ex-pats, immigranten, iedereen was welkom om een uurtje te komen oefenen. Vanwege Corona moest het Taalcafé in Tiliander halsoverkop sluiten. De vrijwilligers én de taalstudenten maken nu een doorstart door in tweetallen of drietallen over de Lind te wandelen. Daar is genoeg om over te praten!

Eerst een intake
De ontvangst van vrijwilligers en taalstudenten is buiten, voor de ingang van de bibliotheek. Daar wordt een gezondheidscheck gedaan en legt een vrijwilliger de spelregels uit. Vandaar vertrekken de koppels of drietallen voor een wandeling richting Lind, of richting station, Munitietrein-monument, of langs de fonteinen van het Lindepark richting Stroomdalpad. Onderweg is er genoeg om over te praten: verkeersborden, uithangborden, Gemeentehuis, banken, zelfs prullenbakken (hoeveel?) zijn interessant! Ook menukaarten, wat is een mondhygiënist, parkeerregels (wat is een parkeerkaart? Waar koop je die?) zijn allemaal onderwerp van gesprek.

Vragen stellen
De taalstudenten vertellen, de vrijwilligers vragen. “Wat staat er op dat bord? Kun je dat lezen? Wat betekent dat? ” “Zijn er in jouw land ook terrassen, parken, ijswinkels, bomen, fietspaden, stoepen, zebrapaden? “ Op die manier leert de Oisterwijker een heleboel over die verre landen en kan de taalstudent oefenen met praten. Na een half uur komen de groepjes weer terug naar de bibliotheek. De vrijwilliger is dan nog lang niet moe maar de taalstudent is dan wel aan het eind van zijn Latijn. Een half uur Nederlands praten is een hele inspanning!

Taalwandelen is de Corona- variant van het Taalcafé dat al jaren elke zaterdag in Tiliander wordt gehouden. Bij goed weer wandelt iedereen buiten; bij slecht weer kunnen de tweetallen eventueel binnen oefenen. Elke zaterdag, juist in de zomervakantie, om 11 uur verzamelen bij Tiliander, ingang Lindeplein.