bosch car service

MIGO Oisterwijk start tweede ronde 2020


Heeft u een goed idee dat u als project wilt uitvoeren? Een project waar iedereen energie van krijgt en beter van wordt in Oisterwijk? Misschien kan de Stichting Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk (MIGO) u met een financiële bijdrage ondersteunen.

6 projecten kregen eind vorig jaar een bijdrage (foto: Kitty Krakeel)

MIGO ondersteunt initiatieven van inwoners, die voor hun idee eenmalig een zetje nodig hebben om uit te groeien tot een sociaal project, waar inwoners van de gemeente beter van worden. De gemeenteraad heeft hiervoor vanaf 2014 geld beschikbaar gesteld. MIGO, het Maatschappelijk Innovatie Fonds gemeente Oisterwijk voor projecten voor en door Oisterwijkers, is een onafhankelijke Stichting die de gelden beheert. Ieder half jaar organiseert het bestuur van de Stichting een ronde om projectvoorstellen in te dienen. Het doel van MIGO is het bevorderen en initiëren van maatschappelijke initiatieven die een bijdrage leveren aan de versterking van de Oisterwijkse samenleving en aan de sociale samenhang.

Meedoen
Het MIGO bestuur selecteert voorstellen die het beste passen binnen de doelstellingen van het Fonds en die ‘Coronaproof‘ gerealiseerd kunnen worden. Wie wil met een goed idee meewerken aan de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in Oisterwijk of met zijn/haar initiatief de zelfredzaamheid, integratie of mobiliteit bevorderen van jongeren en ouderen? Het zijn enkele voorbeelden van lokale initiatieven die MIGO graag wil ondersteunen. Het kan gaan om grote en kleine projecten waar bewoners zichzelf vrijwillig en samen met anderen voor willen inzetten, die maatschappelijk van belang zijn en aansluiten bij het thema van dit jaar. Het project moet na afloop van de financiële bijdrage van MIGO in principe op eigen kracht voorgezet kunnen worden.

Aanvraag
Uw aanvraag kunt u indienen tot en met 4 oktober. Loopt u dus rond met een goed idee, misschien kan MIGO u dan helpen om dit te realiseren. En: zegt het voort! De aanvraag kunt u indienen op de website www.migo-oisterwijk.nl. U vindt daar ook de procedure, het aanvraagformulier en de voorwaarden voor deelname.