genieten

Gemeentelijk addertje onder het gras aan de Merodelaan in Oisterwijk


Na bezwaren van het B-team, komen nu ook omwonenden in opstand tegen de voorgenomen bij aan de Merodelaan. Uit dit bezwaar blijkt er nog een financieel gemeentelijk addertje onder het gras te zitten.

De historische boerderij van voorheen burgemeester Kortmann, met het huidige historisch landschappelijke straatbeeld, waarin een bouwwerk van 9,5 meter geplaatst zou gaan worden (Bron: Google Maps).

De omwonenden aan de Merodelaan zijn van mening dat de boomgaard achter/ naast de voormalige boerderij van oud-burgemeester Kortmann niet bestemd was, en mag worden voor bebouwing. De argumenten die daarvoor mogelijk zouden gelden, bijvoorbeeld plannologisch of verbetering van de omgeving, niet van toepassing zijn.

Opvallend in het bezwaar, is de vermelding dat de gemeente niet alleen een (aldus omstreden) planologisch belang heeft, maar ook een financieel belang. De gemeente is volgens de bezwaarmakers eigenaar van het perceel. Vanwege de locatie, is het zeer aannemelijk dat hier dure woningbouw gesitueerd gaat worden, hetgeen de grondprijs aanzienlijk zal verhogen. Daarmee wordt door de gemeente winst gemaakt op de grond, en tevens kan de gemeente aanspraak maken op een bijdrage uit het Ruimte-voor-ruimte budget.

Biodiversiteit

Het B-team, de strijders voor biodiversiteit, hebben vorige week al een zienswijze ingediend, waarin ze hun bezwaren kenbaar maken. De locatie is een leefgebied voor plant en die, en vormt ook een overgangsgebied van bebouwing naar groen. In het straatbeeld, met name op deze plek, is tevens een historisch landschappelijke inrichting zichtbaar. De voorgenomen bouw van een 9,5 meter hoog pand, zou volgens de omwonenden hier niet passen.

Tot slot wijzen de bezwaarmakers nog op een aantal juridische beperkende voorwaarden.