bosch car service

Gemeentekantoor naar de Rabobank en dure appartementen in Oisterwijkse hoofdstraat?


Het is duidelijk verkiezingstijd, en dan worden er nog wel eens dingen geopperd die mooi lijken, maar niet altijd even haalbaar zijn. Zo kwam VVD Oisterwijk afgelopen week in het Brabants Dagblad met het idee ‘Gemeentekantoor plat’. Is het ‘zieltjes winnen’? Gaat ook dit weer bakken met geld kosten? Of zit er toch iets van een haalbaar plan achter dit statement?

Gemeentehuis slopen en De Huifkar weer terug, is dat haalbaar?

Het is geen nieuw idee, maar wel een opvallend standpunt om op te nemen in een verkiezingsprogramma. Net als het slopen van de dorpspomp, was destijds het weghalen van de oude villa De Huifkar bij menig geboren Oisterwijker een doorn in het oog. Maar of nu alsnog slopen van het stadskantoor financieel haalbaar is? Juist bij de VVD is geld een belangrijk onderwerp, en hebben ze afgelopen jaren flink geageerd tegen grote uitgaven uit de gemeentekas. Wordt dit feest voor de rijken ook zo’n aderlating? Anne Cristien Spekle, de kersverse lijsttrekker van VVD Oisterwijk, denkt van niet. Geen nieuw gemeentehuis, maar de ambtelijke organisatie verspreid over bestaande panden is het advies.

Rabobank
Of de Rabobank het zelf al weet? Geen idee, maar Spekle wijst ons er wel alvast op dat dit pand leeg komt en prima geschikt is als gemeentekantoor met publieksbalie. Net zoals het gemeentehuis in Haaren dat nu, en ook straks daarvoor kan dienen. Die plek kan volgens de VVD geschikt gemaakt worden voor woningbouw, maar het pand zou ook als gemeentekantoor kunnen fungeren. De VVD beseft dat al die verschillende panden op zichzelf te klein zijn, maar ziet dat niet als een beperking: ‘Er wordt anno 2020 anders gewerkt dan destijds bij de bouw van het stadskantoor. Het tijdperk van “het kantoor” is voorbij. Flexibel werken en thuiswerken is meer en meer de norm.’ Ook zouden diverse afdelingen niet in één pand hoeven te zitten, en ook niet per se in het centrum: ‘In tijden waarbij inwoners en ondernemers steeds vaker digitaal en telefonisch contact hebben met de gemeente is het geen probleem als het gemeentekantoor op een andere locatie gevestigd zou worden.’

Het gemeentehuis van Oisterwijk (Foto: Joris van der Pijll)

Rijken

Dat het plan een feest wordt voor de rijken, daar is Spekle ook heel duidelijk over: ‘De plek waar het gemeentehuis nu staat, is een van de mooiste en duurste locaties in Oisterwijk en daarmee bij uitstek geschikt voor woningbouw,’ en ‘gezien de financiële situatie, waarin de gemeente inmiddels verkeert, staat het voor ons voorop dat dient te worden gestreefd naar een zo hoog mogelijke grondopbrengst, waarbij het uitgangspunt is dat er een vitale woonomgeving wordt gecreëerd. Sociale woningbouw op de locatie van het gemeentekantoor Oisterwijk ligt wat de VVD betreft niet voor de hand gezien de gewenste grondopbrengsten.’

Geld
Naast een mooi plaatje in de hoofdstraat van het mooiste dorp van Brabant, gaat het de VVD om geld. Opbrengsten om de kas te spekken. ‘Het kan niet zo zijn dat dit dure en kostbare stuk grond aan De Lind tot in lengte van dagen in beslag wordt genomen door een kantoorkolos voor de ambtelijke organisatie, waarvan het maar helemaal de vraag is of de bezettingsgraad dusdanig is dat een dergelijk ruimtebeslag noodzakelijk is.’ Toch hebben we de VVD ook maar even de vraag gesteld, of slopen en bouwen van een parkeergarage met appartementen, en elders herbouwen van een gemeentehuis, niet veel en veel meer geld kost dan het zal opleveren?

De VVD vindt dat we hier een denkfout maken ‘door er vanuit te gaan dat er een nieuw gemeentehuis zal moeten worden gebouwd, als het pand aan De Lind verlaten wordt. Dat laatste is wat ons betreft niet aan de orde. De tijd van dit soort ambtelijke kantoorpaleizen is wat de VVD betreft voorbij,’ en ‘daarnaast zijn er ook in Oisterwijk tal van panden waarin deze ruimte aanwezig is of op korte termijn zal ontstaan (Rabobank),’ met tot slot: ‘als er al nieuwbouw zal moeten plaatsvinden dan elders en in ieder geval kleiner en goedkoper.’

Huifkar en Tiliander

Villa De Huifkar in Oisterwijk, op de locatie van nu het gemeentehuis (Archief Marnix Versteegh)

Regelmatig geven inwoners aan een herbouw van de oude villa De Huifkar te wensen, of verwijzen ze naar het jaarlijks geld kostende Tiliander als mogelijke locatie voor de ambtenaren. De Oisterwijkse VVD loopt al jaren voorop als het om de investeringen in Tiliander gaat dus verwachten we daar geen gemeentehuis in; tegelijk zien we daar ook al een deel van de VVD gedachte terug nu er naast cultuur ook ‘gemeentelijke’ welzijnsorganisaties huisvesten.

Duidelijk is dat herbouw van de oorspronkelijke villa De Huifkar te klein zou zijn om daarin voldoende dure appartementen of herenhuizen te voorzien; mogelijk dat door een creatieve architect aan de voorzijde wel de sfeer van toen teruggebracht kan worden. Een dorpspomp op het pleintje voor de deur, zou daarbij niet misstaan…