anytime

Gemeente Secretaris Oisterwijk met pensioen (+ Film)


De Oisterwijkse Gemeentesecretaris Ineke Depmann (65) kondigt haar pensioen aan. Na een periode van ziekte wordt zij waargenomen door Marc Knaapen.

De Gemeentesecretaris vervult een belangrijke spil tussen het college (Burgemeester en wethouders) en de uitvoerende ambtelijke organisatie. Daar waar politici en college veelvuldig in de media verschijnen, is dat bij de Gemeentesecretaris niet het geval, en veel inwoners zullen haar dan ook niet kennen. Voor wie meer wil weten over het werk van mevrouw Depmann, kan onderstaande video bekijken.

Marc Knaapen

Nieuw

Met ingang van 1 september 2020 is Marc Knaapen (60) aangesteld als ad interim gemeentesecretaris van de gemeente Oisterwijk. Marc Knaapen heeft reeds 18 jaar ervaring als (ad interim) directeur en gemeentesecretaris van kleine tot middelgrote gemeenten. Marc Knaapen werkt nu nog als ad interim gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Overbetuwe. Daarvoor was hij onder meer ad interim gemeentesecretaris en algemeen directeur bij gemeente Reusel – De Mierden en gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Weert.

Naast de dagelijkse leiding van de ambtelijke organisatie zal de interim secretaris zich primair richten op een ‘zachte landing’ van het dorp Haaren dat per 1 januari 2021 bij Oisterwijk komt. Daarnaast zijn de financiële uitdagingen waar de gemeente voor staat, de ontwikkelingen in het sociaal domein, de gevolgen van de coronacrisis en de intergemeentelijke samenwerking belangrijke aandachtspunten in zijn takenpakket.

Pensioen

Gemeentesecretaris Ineke Depmann

Gemeentesecretaris Ineke Depmann heeft aangegeven begin 2021 met pensioen te gaan. Ineke Depmann is vanwege gezondheidsredenen langere tijd afwezig. Het doet de gemeente deugd te kunnen melden dat haar gezondheidstoestand verbetert. Een terugkeer op de werkvloer is echter niet meer aan de orde. Tot haar pensioen in werking treedt, neemt zij haar resterende verlofdagen op. Afhankelijk van de omstandigheden die de coronacrisis met zich meebrengt, zal de gemeente op een nader moment afscheid nemen van Ineke Depmann.

Wij wensen Ineke Depmann een fijne pensioentijd en Marc Knaapen succes is zijn nieuwe functie.