lezing goed oud worden

COA moet diep door het stof over pilot AZC Oisterwijk


De zaterdag door een klokkenluider geopenbaarde start van een pilot met alleenstaande minderjarige probleem jongeren op het Oisterwijkse AZC gaat nog niet van start.

Het AZC in Oisterwijk (Bron; Google Maps)

Met de gemeente Oisterwijk heeft het COA vandaag besproken dat de pilot met intensieve 1 op 1 begeleiding voor alleenstaande minderjarige asielzoekers in Oisterwijk nog niet van start gaat. ‘Ten onrechte is het beeld ontstaan dat het COA hiermee op 1 september zou beginnen,’ aldus de woordvoerder. Een beeld dat zowel intern bij de medewerkers op de werkvloer bekend was, alsmede door de COA woordvoerder werd gegeven, en desgevraagd werd bevestigd. Intern werd gevraagd dit stil te houden.

Het lijkt er meer op dat het COA na de berichtgeving op onze website, is teruggeroepen onder druk van de Oisterwijkse politiek en burgemeester. Het plan is dan ook nog niet van tafel:
‘Wel is een plan in de maak, dat past binnen de afspraken van de bestuursovereenkomst. Daarover gaat het COA de komende tijd eerst in gesprek met alle betrokken partijen. Daarmee volgt het COA de bestuursovereenkomst met de gemeente Oisterwijk, waarin is vastgelegd dat veranderingen vooraf worden besproken met belanghebbenden, zoals de gemeente en de omwonenden. Als er meer duidelijkheid over is, zullen we daar verder over berichten.’

Burgemeester Hans Janssen was in juli al op de hoogte van het beoogde idee, maar het ontbrak hem nog aan een definitief plan. In hoeverre de raad vindt dat hij hen daarover eerder had moeten informeren , zal dinsdag in het Presidium gesproken worden. Vast en zeker zal dan ook het beoogde plan aan bod komen.