ondernemers

Aanpak Oisterwijkse woningbouw duurt te lang


Wethouder Eric ten Brink – hij nam ‘het stokje’ over van Peter Smit – heeft teveel tijd nodig voor de aanpak van de woningnood. Partij Gemeente Belangen vraagt openbaar waarom het zo lang duurt.

Toewijzing

De oude school in Moergestel staat al jaren leeg, net als bijvoorbeeld sportcomplex De Leye in Oisterwijk. Herbestemming met woningbouw is de wens…

‘4 juni hebben we de wethouder gevraagd naar de mogelijkheden rondom de toewijzing van woningen. Daarbij ging het zowel om koop- als huurwoningen, waarbij we naar voorbeelden hebben verwezen in het land waar mogelijk sprake is van voorrang geven aan eigen inwoners. De wethouder heeft toen toegezegd binnen een maand met nadere informatie hierover te komen,’ aldus  fractievoorzitter Carlo van Esch (PGB). Het toewijzen van woningen kan anders, zoals dat mede door PIT Onderzoek recent nog werd aangehaald.

Bouwgrond

In onze gemeente is een grote behoefte aan nieuwe huur- en koopwoningen in het goedkope segment; voor huren in Oisterwijk is woningcorporatie Leystromen daartoe de aangewezen organisatie. ‘Wij waren dan ook verbaasd te vernemen dat de woningcorporatie de grondpositie aan de Raadhuisstraat (nabij het medisch centrum) in Moergestel heeft verkocht aan een projectontwikkelaar.’ Grond verkopen die door de verhuurorganisatie voor betaalbare woningbouw gebruikt kan worden, geeft niet de indruk dat er werk wordt gemaakt van het stelpen van de woningnood. ‘Wij zijn benieuwd of het college op de hoogte is van de achterliggende redenen van deze verkoop. En wat dit betekent voor deze locatie voor wat betreft realisatie van betaalbare (huur)woningen.’  PGB maakt zich zorgen over mogelijk meerdere verkopen van gronden aan projectontwikkelaars en wat het college kan doen om alsnog op dergelijke locaties goedkope woningen te realiseren.

Lang

Tot slot wacht PGB, samen met de rest van de raad, op een overzicht van alle woningbouwplannen in onze gemeente, ‘zodat een prioritering kan worden aangebracht’. Antwoorden op vragen, die de raadsleden nodig hebben om keuzes te kunnen maken, zodat er de nodige beweging komt in de woningmarkt. En veel tijd hebben die raadsleden niet meer, als ze nog voor het einde van deze raadsperiode hun beloftes waar willen maken. Duidelijk is dat verkiezingsbeloftes van 2018, en mooie woorden die voor de verkiezingen van eind dit jaar vast en zeker klaar liggen, niet veel zeggen als er in de praktijk niets van komt.

Veel inwoners en ook politici vinden dat het te lang duurt; de vraag is of het college en de wethouder daar debet aan zijn, of dat de raad eerder en steviger moet ingrijpen?