banner

Willen Oisterwijkers wel of geen 1,5 meter wet?


2 Juli dient Stefanie Vulders in de gemeenteraad van Oisterwijk een voorstel in tegen de 1,5 meter wet. Wat willen de inwoners?

De landelijke overheid maakt en beslist over die wet; de burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van die wet; BOA’s en politie moeten er op toezien dat iedereen die wet naleeft.

1,5 meter wet
In de wet wil het kabinet de regels vastleggen die nu in de tijdelijke noodverordeningen staan. Dit omvat onder andere het voldoende afstand houden tot anderen, verbod op bepaalde plekken samen te komen of evenementen te organiseren, en het verplichten van ontsmetting. Dit alles om besmetting te voorkomen. Ook worden hiermee in de toekomstig mogelijk noodzakelijke maatregelen beter gereguleerd, zo is het plan. Bij de invoer van een wet, in plaats van een noodverordening, krijgen inwoners inspraak via de door hen gekozen vertegenwoordigers (politiek); bij de huidige noodverordening is dat niet het geval.

Een verzoek, of moet het een wet worden?  (Bron: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat).

De gemeenteraad heeft geen zeggenschap over het opstellen of goedkeuren van die wet, maar zou wel een signaal kunnen afgeven aan het ministerie en landelijke partijen. De raadsleden kunnen het college (burgemeester en wethouders) vragen aan het ministerie aan te geven hoe zij over deze wet en bijvoorbeeld de uitvoeringsmogelijkheden daarvan denken.

De burgemeester overweegt na de invoer van de wet, of hij juist geen of juist wel extra personeel inzet op de handhaving, zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurde bij de eerste noodmaatregelen in maart. Inwoners moeten zich aan de wet houden, en kunnen indien ze dat nodig vinden ‘met de wet in de hand’ bij de gemeente een handhavingsverzoek indienen.

Poll

Wat willen onze lezers? Willen we wel of geen 1,5 meter wet?  Geef uw mening op onze Facebookpagina (klik hier).