brabantspronkjuweel

Tiliander stuurt brandbrief naar wethouder Oisterwijk


Wethouder Dion Dankers wil pas over 5 weken in gesprek met het bestuur van cultuurcentrum Tiliander en Den Boogaard, nadat het bestuur driemaal een brief stuurde met grote zorgen over de financiële situatie vanwege corona. Het bestuur heeft nu ook de raad geïnformeerd.

Uit de brief blijkt duidelijk dat de stichting geen gezamenlijk doel tot een snelle oplossing ervaart:  ‘Weer 5 weken verder… ‘ De brieven zijn verzonden omdat de organisatie vanwege de coronamaatregelen in financiële problemen is gekomen. Eerder liet de gemeente weten de huur te willen opschorten, maar niet kwijtschelden; deze beantwoording is blijkbaar niet voldoende geweest om bij het bestuur de zorgen weg te nemen.

Geachte college,

Tiliander Oisterwijk (Foto: Iris de Groot)

Hartelijk dank voor uw reactie per mail van wethouder Dankers d.d. 22 juli jl. Na het uitbreken van de Corona-crisis half maart -en de daarmee gepaard gaande verplichte sluiting van onze beide cultuurcentra –heeft het bestuur van stichting COM reeds driemaal uitgebreid hierover haar grote zorgen met u gedeeld. Op 13 mei, 10 juni en 6 juli jl. zijn deze schriftelijk en met uitvoerige toelichting aan uw college gericht. Slechts op ons eerste schrijven is een inhoudelijke reactie ontvangen. Wij gaan natuurlijk graag in op de uitnodiging van wethouder Dankers, om eind augustus -na zijn vakantie –samen in gesprek te gaan over de toekomst van onze mooie cultuurcentra. Nu deze afspraak echter weer 5 weken verder en over de zomervakantie wordt heen getild, ontstaat wel de indruk dat het gezamenlijk gevoel voor urgentie ontbreekt. Daarom dringen wij -los van deze afspraak -aan op een spoedige en formele reactie van uw college. Graag ontvangen wij deze ruim voor ons gesprek van eind augustus, waarvoor bij voorbaat hartelijk dank.

In vertrouwen daarop,

Met culturele groet,

Stichting Cultuurcentra Oisterwijk Moergestel