banner

The Inside Oisterwijk mag ook van de hogere rechter open blijven


Evenementenlocatie The Inside mocht van de rechter al open blijven; ook het hoger beroep is nu afgewezen.

Marrick, Alwin en Erik

The Inside is geen discotheek, er zijn voldoende parkeerplekken, en de regels die de gemeente met de organisator van evenementen heeft afgesproken zijn voldoende vastgelegd. Alle bezwaren die er na eerdere verduidelijkingen van de vergunning bij omwonenden nog waren, zijn door de rechter afgewezen. Wel is duidelijk dat de regels strikt nageleefd moeten worden. De gemeente heeft daartoe reeds enkele dwangsommen opgelegd.

‘Eindelijk kan The Inside zijn tijd en energie volledig richten op het organiseren van feesten, concerten en partijen. We zijn er altijd van overtuigd geweest dat we netjes binnen de grenzen van de vergunning zijn gebleven en zijn dan ook zeer content dat het gerecht dit beaamt,’ aldus het team van The Inside, Erik, Marrick en Alwin.

In The Inside worden regelmatig feesten, bijeenkomsten en ook sociaal-maatschappelijke activiteiten georganiseerd; het is een vervolg op de daarvoor succesvolle locatie De Leerfabriek. De Leerfabriek was een tijdelijke voorziening op het voormalige KVL terrein, in aanloop naar de herbestemming van dat gebied. Na de herbestemming werd die locatie minder geschikt bevonden voor een evenementenlocatie en verhuisden de initiatiefnemers naar een deel van het leegstaande Insaid aan de Heusdensebaan.

Voorafgaande en na de vergunningverlening en start van de activiteiten gaven buurtbewoners aan overlast te verwachten – en later te ervaren – van de feestelijkheden in het voormalige Insaid gebouw. Het betreft geluidsoverlast en bezoekers die in de straat vernielingen aanbrengen en schreeuwen.  Politiek was het destijds ook een omstreden besluit; diverse politici waren van mening dat het college (burgemeester en wethouders) hierover niet zonder instemming van de raad zou mogen beslissen (Kruimelregeling). Dat werd wel gedaan; de kruimelregeling werd later niet meer aangescherpt.