bosch car service

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek toont Oisterwijk in resultaten 2019


‘Van Venlo tot Groningen, van Enschede tot Oisterwijk: het afgelopen jaar werd door heel Nederland journalistiek onderzoek gedaan,’ zo laat het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) weten in haar landelijke berichtgeving over hun subsidiejaar 2019.

Oisterwijk was een van de plaatsen waar de lokale media mee mocht doen aan een pilot. Het werd een proefperiode van in eerste instantie een jaar, ondertussen verlengd met een tweede jaar. Aanvullend op wat de lokale media al doet, werken journalisten aan extra artikelen, waarvoor ze meer zoeken, snuffelen en bevragen. In 2019 waren er zo verspreid over Nederland 24 projecten die aan de pilot mee mochten doen.

Onder de loep
Het SvdJ nam 24 projecten onder de loep. ‘Dit zijn de 24 meest diepgravende verhalen die voortkomen uit de subsidieregeling onderzoeksjournalistiek.’ In het project Onder de Loep is een greep uit de onderzoeksverhalen nog eens in de spotlights gezet. De onderwerpen van de verhalen in Onder de Loep vroegen om uitzoekwerk, en dat is precies wat 24 onderzoeksredacties door heel Nederland hebben geleverd. ‘Met een massa energie en hard werk zijn er door heel Nederland thema’s onderzocht die mensen regionaal en nationaal bezighouden,’ zegt projectleider onderzoeksjournalistiek Steffan Konings. ‘Op Onder de Loep willen we laten zien welke verhalen dat heeft opgeleverd.’

PIT Onderzoek

Dergelijke afbeeldingen zien we de laatste tijd gelukkig veel minder; in 2018 en eerste helft 2019 kwamen ze veelvuldig voor in de lokale media, maar minder in de gemeentelijke cijfers; het was aanleiding voor nader onderzoek (Foto: Toby de Kort).

In Oisterwijk ondersteunen redactieleden (in dienst van Stichting Onderzoeksredactie Groot Oisterwijk) onder de noemer PIT Onderzoek de lokale media met hun werk. Veelal door het schrijven van eigen artikelen; soms ook door het uitwisselen van hun informatie en kennis over lokaal actuele onderwerpen. Zo kwam in 2019 onder andere de verkeersveiligheid, bezuinigingen, woonbeleid en de gemeentelijke herindeling aan bod.

Een van de onderwerpen was ook de gemeentelijke besluitvorming over de toekomst van het AZC in Oisterwijk; meer specifiek de destijds toegenomen overlast en de onvolledigheid van de door de gemeente aan de raad beschikbaar gestelde cijfers. Het is dit onderwerp dat door de SvdJ in het totaaloverzicht werd opgenomen.