banner

Omwonenden serieus genomen bij plan Kartonagefabriek Baerdijk Oisterwijk


Uit een verslag van de gemeente blijkt dat omwonenden zich serieus genomen voelen bij de meest recente gesprekken over de voormalige kartonnagefabriek aan de Rode Brugstraat/ Baerdijk in Oisterwijk. Het vele decennia durende project liep steeds vast op uitgangspunten die overeengekomen waren met omwonenden, waarvan de projectontwikkelaars plannen hadden daarvan af te wijken. Later werd door de raad een plan aangenomen, maar ook daar wil de projectontwikkelaar van afwijken.

Een deel van het gebouw is recent ingestort(Foto Toby de Kort).

Vanuit een klankbordgroep bijeenkomst zijn nu gezamenlijke kernwaarden / principes voor de ontwikkeling aan de Baerdijk vastgesteld. Er werd in een omgevingsdialoog een presentatie gegeven van de plannen, en omwonenden konden aangeven wat voor hen belangrijk was. ‘De omwonenden gaven aan dat ze erg blij zijn met de insteek van dit proces. Tegelijkertijd zijn ze kritisch, omdat er de afgelopen jaren al enkele malen een start is gemaakt met het inzetten van ontwikkelingen. Ze waarderen het dat ze aan de voorkant worden meegenomen bij het formuleren van de kernwaarden. Voorheen werden ze direct geconfronteerd met plannen,’ zo laat de gemeente weten. ‘Binnen dit proces voelen de omwonenden zich serieus genomen, dit is voor ons uiteraard erg belangrijk.’

Aan het einde van de bijeenkomst werden vijf stedenbouwkundige principes vastgesteld:

– Respecteer de historische context.Inspiratiebron voor herontwikkeling.
– Architectonische kwaliteit als trend voor de omgeving.Eerlijke architectuur, geen neppe gevels.
– Bouwmassa aansluitend op de omgeving.Laagwaar kan, hoogwaar nodig.
– Zicht op het beekdal. Een hoekoplossing aan de zijde van de Vloeiweg
– Baerdijk als groene loper. Groene ruimtes in het plangebied.

De gemeente gaat komend half jaar verder met het opstellen van nieuwe kaders, en daarna kan de projectontwikkelaar een plan indienen om binnen die kaders een bouwproject te starten.