lezing goed oud worden

Oisterwijk Nieuws ontvangt internationale steun voor coronaperiode


Net als veel bedrijven en organisaties, kreeg ook de redactie van Oisterwijk Nieuws begin maart een flinke aanpassing voor de kiezen.

Reeds uitgevoerde werkzaamheden gingen verloren vanwege een groot aantal geannuleerde activiteiten. Voor de informatievoorziening over corona en de ondersteuning aan lokale initiatieven was meer inzet nodig. Tegelijk was er een dip vanwege ondernemers die begrijpelijk afwachtend waren met adverteren, of waarvan een enkeling helaas de rekening niet kon betalen.

Net als in eerste instantie voor bedrijven, kwamen er later in de coronaperiode ongeveer tien verschillende fondsen beschikbaar speciaal voor lokale media. Er waren fondsen voor Nederland, Europa en zelfs ook wereldse initiatieven. Bij drie daarvan is een aanvraag ingediend; twee daarvan zijn gehonoreerd.

Landelijk
In Nederland heeft de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media 11 miljoen beschikbaar gesteld aan het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek voor het oprichten van een steunfonds. Dit Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening kreeg tot doel de lokale informatievoorziening op peil te houden tijdens de coronacrisis. Vanit dit fonds werden eerst weekbladen en omroepen voorzien; later kwamen ook websites in aanmerking. De tegemoetkoming was voor de duur van drie maanden; van een hierop volgende verlengingen hebben we geen gebruik hoeven te maken.

Internationaal
Google heeft, eveneens voor de coronaperiode, via het Google News Initiative wereldwijd het Journalism Emergency Relief Fund opgericht. Het doel van dit fonds is om kleine en middelgrote nieuwsorganisaties te ondersteunen. Dit fonds werd wereldwijd ingevoerd en mocht maar liefst 12.000 aanvragen ontvangen uit meer dan 100 landen. Google is verheugd ons en vergelijkbare lokale media te kunnen helpen met deze ondersteuning.

Tot slot mogen we zeker niet onvermeld laten, dat we ook van lokale inwoners en organisaties donaties hebben ontvangen.

Wij willen beide fondsen, alle donateurs én onze adverteerders van harte bedanken!