bosch car service

N65 Haaren kan verder


Op donderdagavond 2 juli heeft de gemeenteraad van Haaren het Bestemmingsplan N65 vastgesteld. De aanpassing van de doorgaande weg Den Bosch – Tilburg kan hiermee doorgang vinden. Het zal een stevige bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van Haaren, maar ook Oisterwijk zal er van profiteren.

Het besluit is een belangrijke mijlpaal na een jarenlang proces van wikken en wegen, plannen maken en nemen van besluiten. Het is een belangrijke stap maar geen eindpunt. De scheiding van het doorgaande verkeer op de N65 met het lokale verkeer en fietsers maken het veel veiliger.

De N65 bij Haaren gaat op de schop.

Het plan volgt op het ontwerp waarmee de oversteekbaarheid van de N65 voor fietsers en de doorstroming in de Torenstraat en op de N65 sterk verbeterd. Het plan geeft de kaders voor alle aanpassingen en voorzieningen en maakt het mogelijk de kruising ter hoogte van de Torenstraat-Molenstraat aan te pakken. Zo komen er een tunnelbak en ovonde bij de Torenstraat-Molenstraat, een verhoogde ecopassage bij het Helvoirtseweg Broek en een fietstunnel bij de Kreitestraat – Hoge Raam.

Oisterwijk

De reconstructie van de N65 is een samenwerking met de gemeente Vught, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant en biedt veel voordelen voor de gemeente Haaren en zijn inwoners. Daarbij indirect ook voor die van Oisterwijk, omdat het de bereikbaarheid van de omgeving verbeterd. Tevens is het een besluit dat nu afgerond is voorafgaande aan de gemeentelijke herindeling.

Daarbij is ook Oisterwijk afgelopen jaren betrokken, en heeft ook Oisterwijk haar instemming gegeven op de nu voorliggende realisatie en de daarmee gemoeide kosten. ‘Het college van de gemeente Oisterwijk heeft geen bezwaren op het bestemmingsplan,’ zo laat een woordvoerder weten, en ‘Het budget voor dit project is op 4 juli 2019 door de Raad gevoteerd, destijds met instemming van de 4 gemeenten.’

Hoe nu verder?

De Provincie Noord-Brabant werkt aan de aanbesteding, de gemeente werkt aan de lokale wegen zoals de Torenstraat. Als alles volgens planning verloopt starten de werkzaamheden aan de N65 eind 2021 en kan de weg in 2024 open voor verkeer.