banner

Mogelijk wel uitbreiden maar niet wonen op recreatiepark Noenes Haaren


Gemeente Oisterwijk heeft de intentie aangegeven om samen met vereniging De Noenes in Haaren de mogelijkheden te onderzoeken voor uitbreiding van bebouwing.

RecreatiePark De Noenes, nu nog Gemeente Haaren, binnenkort Gemeente Oisterwijk (Bron: Google Maps).

De Noenes is ontstaan uit een perceelsgewijze verkaveling van stukken landbouwgrond. Op verschillende percelen rondom de Scheurbroeksesteeg zijn deels aaneengesloten kavels met recreatiewoningen ontstaan. Een aantal bewoners wonen hier met een gedoogafspraak.

De gemeente wil samen met de eigenaren onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor verruiming van de bebouwings- en bewoningsmogelijkheden in relatie tot kwaliteitsverbetering. De provincie heeft aangeven dat er van een reguliere woonbestemming geen sprake zal zijn. Op basis van een landschappelijke tegenprestatie kunnen de bouw- en bewoningsmogelijkheden mogelijk wel worden opgerekt. De verblijfsrecreatieve bestemming blijft aldus van toepassing.