anytime

Minder 112 berichten in coronaperiode Oisterwijk


In de gemeente Oisterwijk waren tijdens de coronaperiode duidelijk minder ongevallen.

Niet alleen op gebied van recreatie en sociaal maatschappelijke berichten viel iets op (waarover u hier meer leest); ook bij de 112 berichten was in onze media een verandering merkbaar.

Omstanders op afstand van elkaar, kijken hoe de brandweerlieden hun werk doen (Foto: Toby de Kort).

Met name aanrijdingen in het verkeer kwamen in de ‘blijf thuis’ periode veel minder voor en ook inbraken werden minder geregistreerd. Thuis werken, minder drukte op straat, en mogelijk ook het rustigere rijgedrag zou daaraan ten grondslag kunnen liggen. Minder inbraken komt vermoedelijk omdat inwoners meer thuis waren, en inbrekers daardoor minder snel geneigd waren die bewoonde huizen op te zoeken.

Ook viel op dat dergelijke gebeurtenissen, ondanks de waarschuwingen en maatregelen, mensen aantrekt. Regelmatig moest de politie aan omstanders aanwijzingen geven om afstand te bewaren van zowel de hulpverleners als omstanders. Overigens zijn er in Oisterwijk geen ernstige aan corona gerelateerde incidenten of rellen geweest zoals elders in het land. Wat incidenten betreft was de coronatijd voor Oisterwijk een relatief rustige periode.

112 berichten

Berichten van gebeurtenissen waarbij de inzet nodig is van politie, ambulance en brandweer, de 112-berichten. Het aantal berichten onder de noemer ‘112’ bedroeg:

2019
Maart 31
April 40
Mei 27
Juni 28

2020
Maart 22
April 30
Mei 21
Juni 33

Een meer gedetailleerde inzage laat een duidelijk vermindering zien in de periode half maart tot ongeveer begin mei.