koopzondag

Kosten en schadeclaims voor kermis Oisterwijk?


Eerder liet Gemeente Oisterwijk weten bijna een ton mis te lopen aan kermisgelden. Loopt dit nog meer op door mogelijke schadeclaims?

In Moergestel kon de kermis afgelopen weekend doorgaan; het college (burgemeester en wethouders) oordeelde dat de veiligheid daar voldoende gegarandeerd kon worden. De opbrengsten van die kermis kunnen het verlies van 95.000 euro enigszins temperen. Tegelijk zijn er extra kosten gemaakt om die kermis door te laten gaan. Speciale aanwijzingen, inrichting, extra personeel en beveiliging… het zijn zaken die normaal minder nodig zijn. ‘We hebben op dit moment nog geen overzicht van alle kosten,’ aldus een woordvoerder van de gemeente, maar het zal niemand verbazen als het voor de gemeente financieel niet veel heeft opgebracht. Sociaal Maatschappelijk overigens duidelijk wel gewenst; veel inwoners lieten weten dat het fijn is dat dit weer kan.

Oisterwijk

De kermis in Oisterwijk (Foto: Olivier Simons)

Ernstiger is de situatie in Oisterwijk. Hiervan heeft het college besloten dat de kermis niet door kan gaan. Ook niet in aangepaste vorm, en ook niet op een andere locatie. Dat betreuren velen, en inwoners snappen niet dat er niet net als in Moergestel een mogelijkheid voor is geboden. Volgens de gemeente ‘is het niet mogelijk om op het kermisterrein aan De Lind 1,5 meter afstand te waarborgen.’ Maar ook een alternatief kan de gemeente niet bieden. Op de vraag of er mogelijk later dit jaar een alternatief komt, volgt eveneens een ontkenning.

Schadeclaims

Sinds 1 juli is er geen verbod meer op het houden van een kermis. Nu dat verbod is vervallen, en gemeente Oisterwijk toch heeft besloten de kermis in Oisterwijk niet door te laten gaan, zijn er mogelijk kermisexploitanten die een schadeclaim indienen. Immers hadden deze ondernemers al een contract, rekenen ze er op dat ze hun werk kunnen doen, en is het voor hen haast onmogelijk nog elders een plek te vinden en in hun inkomsten te voorzien. Volgens de gemeente is er echter geen grond voor schadeclaims. ‘Exploitanten zijn bij de gunning akkoord gegaan met de verpachtingsvoorwaarden die gelden voor de kermis.’ Hierin staat: “Het college is bevoegd de duur van de kermissen, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, te verlengen, te verkorten of de kermis geheel te laten vervallen.”

Tonnen

De nuance, en daar zal in voorkomende gevallen een rechter over moeten beslissen, zit in het woord ‘omstandigheden’.  De grote vraag is of de omstandigheden in redelijkheid en billijkheid inderdaad voldoende waren om de kermis van Oisterwijk te annuleren, en er inderdaad geen alternatief geboden kan worden.  Mochten er schadeclaims komen, en de rechter kent die toe, dan kunnen de kosten voor Oisterwijk nog flink oplopen. Met naar schatting 5 tot 10.000 euro per attractie, voor meer dan 30 ondernemers, loopt die schade al snel op tot een ton of meer. Dit bovenop de al mis gelopen ton aan pacht.  Mogelijk dat ook de horeca inkomsten mis loopt en die op de gemeente wil verhalen en ook de juridische kosten die daarbij komen kunnen oplopen. Geld dat Oisterwijk momenteel niet kan missen…