bosch car service

Gemeente Oisterwijk negeert Maaimenietje


Een bordje in het gras herinnert passanten aan het nut van net iets hoger gras, hier en daar een bloemetje, en bij bloemetjes horen bijtjes. Gemeente Oisterwijk maait er zonder pardon overheen.

‘Ik heb opdracht dit te maaien zei de maaier. Snap ik maar je kunt toch nadenken als maaier,’ aldus Aad Droog bij deze foto op Facebook.

Het bordje had als doel om ook de gemeentelijke maaimachine te weren, maar daar had de – overigens in opdracht uitvoerende – bestuurder van de maaimachine geen opdracht voor. Volgens Gemeente Oisterwijk een bewuste actie: ‘Voor de verkeersveiligheid, maar juist ook voor de flora en fauna. Ons maaibeleid is zo opgesteld dat we streven naar een verrijking van de berm voor zowel flora als fauna. De bermen worden in juni en november gemaaid. We maaien eerst een strook van één meter vanaf de rijbaan. We doen dit vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, ook als er mooie bloemetjes staan. Het maaisel laten we liggen. Zo kunnen insecten en zaden uit het maaisel in de berm vallen. Later wordt het maaisel opgeharkt en afgevoerd. Door deze manier van maaien krijgen we meer bloemen in de bermen. Ook de insecten krijgen zo een optimale kans. Bij deze methode van maaien is het B-Team Oisterwijk betrokken.’

Een ‘Maaimenietje’ roept gemeenten op bloemen en insecten te sparen.

Het “Maaimenietje” werd genegeerd. Toch komt de uitleg van de gemeente volledig overeen met die van Frans Kapteijns en het B-team: ‘Goed berm maaibeheer zorgt ervoor dat er een mooie biodiversiteit ontstaat voor zowel plant, dier als mens. Allereerst de mens, want het is toch om te genieten als je door gemeenten rijdt en je ziet een weelderige plantengroei waarbij ook nog eens een kleurenpalet wordt aangeboden. Voor de planten- en dierenwereld is het essentieel voor het voortbestaan  en een goede balans in soorten. Het probleem eikenprocessierupsen hoeft er niet te zijn. Er leven inmiddels voldoende soorten natuurlijke vijanden in ons land, maar doordat de bermen voorheen plat gemaaid werden, kregen veel natuurlijke vijanden geen kans om zich te ontwikkelen.’ Frans merkt daarbij ook op dat ‘de gemeente harder moet optreden tegen particulieren en instanties die gemeentelijke bermen zelf platmaaien. Dit zorgt voor verstoring in de biodiversiteit en deze mensen en instanties vernielen gemeentelijk eigendommen.’

Frans omschrijft het bermbeheer hetzelfde als de gemeente doet, maar volgens hem is dat in deze situatie ondanks de ‘Maaimeniet’ reminder niet goed uitgevoerd…