banner

Tiliander en Den Boogaard krijgen geen kwijtschelding wel uitstel huur


In verband met corona, zijn beide cultuurcentra Tiliander en Den Boogaard lange tijd gesloten geweest, en ook komende maanden zullen de activiteiten sterk minder zijn dan normaal. Dit zorgt volgens de stichting COM voor dermate verliezen, dat zij de huur niet kunnen betalen.

Tiliander Oisterwijk (Foto: Iris de Groot)

De stichting heeft aan de gemeente gevraagd om kwijtschelding van huur. Dit bedrag zou komen bovenop de subsidie die de organisatie krijgt van de gemeente. Het zou kunnen voorkomen dat de organisatie in faillissement terecht komt.

Het college (Burgemeester en wethouders) van Oisterwijk heeft besloten wel over te gaan op uitstel, maar geen kwijtschelding goed te keuren. Dit betekent dat de beide cultuurcentra voorlopig de huur niet hoeven te betalen, maar later wel moeten terugbetalen.

Mogelijk dat deze huurkosten uit ondersteuningsmaatregelen kunnen worden vergoed, zoals die er ook voor andere bedrijven en organisaties zijn. Die mogelijke inkomsten zijn nog onduidelijk, evenals de de nog aankomende kosten vanwege de beperkende maatregelen. Immers is nog niet bekend hoe lang deze nog voort duren. Te denken valt aan minder activiteiten en minder grote groepen, wat een weerslag kent op entree en horeca omzet.

Uiteindelijk, mocht de stichting op termijn alsnog in problemen komen, is de gemeente toch de partij die indirect voor de kosten zal opdraaien. De gemeente is eigenaar van het pand, verantwoordelijk voor enerzijds ontvangen van huur voor dat pand, en tegelijk verantwoordelijk voor de maatschappelijke behoefte aan cultuur en de faciliteiten daarvoor.