banner

Oisterwijkse arbeidsmigranten bij besmetting in quarantaine


In Oisterwijk verblijven naar schatting 400 tot 800 arbeidsmigranten. Een deel daarvan werkt op de recent geconstateerde besmettingshaard in de vleesverwerkende industrie in Boxtel.

De Rooie Roeptoeter vroeg zich af welke verantwoordelijkheid de lokale overheid neemt om zowel deze arbeiders als de inwoners van Oisterwijk te beschermen. ‘Volgens deskundigen ontstaat daarmee het risico dat besmette medewerkers niet alleen elkaar maar ook hun omgeving besmetten… …Waarom lezen we niks over hoe onze burgemeester zich bezighoudt met de belangen van onze inwoners?’ Een goede vraag, over een situatie die we hebben voorgelegd aan de gemeente.

Arbeidsmigranten

Het RIVM geeft dagelijkse inzage in de mate van verspreiding van het virus.

Gemeente Oisterwijk weet niet precies hoeveel arbeidsmigranten er zijn in Oisterwijk, en waar ze precies werken, ook niet hoeveel daarvan besmet zijn: ‘Wij hebben geen cijfers over besmettingen onder arbeidsmigranten die in Oisterwijk verblijven.’ De groep arbeidsmigranten heeft in relatie tot besmettingsrisico een bijzondere bijkomende omstandigheid, zo is gebleken. Ze werken met elkaar, worden in busjes vervoerd en verblijven samen in kleine recreatiewoningen. Niet uit één gezin, soms wel met meerderen op een kamer.

Werkgever

Het vervoer en de werkplek heeft het bedrijf volgens een woordvoerder van gemeente Oisterwijk preventief geregeld middels een set maatregelen voor al hun vestigingen waaronder extra bescherming van medewerkers. ‘Dit betreft o.a. vervoer, er worden nu touringcars ingezet om medewerkers van en naar het werk te brengen, persoonlijke beschermingsmiddelen en desinfectie. Ook is er gezondheidscontrole aan de poort.’ Het zijn verantwoordelijkheden voor de werkgever.

Vakantiehuisjes

Het signaleren van klachten bij de persoon en de huisvesting behoort net als bij alle andere inwoners van Oisterwijk in beginsel tot de eigen verantwoordelijkheid. Deze is niet preventief geregeld, maar er volgt wel actie na constatering van een besmetting: ‘In het algemeen geldt dat iedereen die klachten heeft die passen bij corona zich kan laten testen bij de GGD. Dit geldt ook voor arbeidsmigranten.’ In het bedrijf in Boxtel is dat volgens de gemeente geregeld via de werkgever en zijn er afspraken gemaakt met de GGD. ‘Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen arbeidsmigrant of Nederlander en uit welke woonplaats men komt. De bedrijfsarts beoordeelt de klachten en stuurt dan door naar de GGD. Positief geteste medewerkers gaan in quarantaine. Indien nodig regelt de GGD hiervoor passende huisvesting. Ook volgt contactonderzoek.’