banner

MIGO Oisterwijk maakt onderzoek naar verstaanbaarheid mogelijk


De huiskamers van het Inloopunt en Gerard Horvershuis in de Kerkstraat in Oisterwijk bieden een fijne plek voor met name ouderen, die daar onder begeleiding van vrijwilligers samen komen voor een praatje, een activiteit of lunch. Helaas is het voor mensen met een minder dan gemiddeld gehoor niet fijn. Als meerdere mensen praten, zorgt de akoestiek van de ruimte dat woorden onverstaanbaar worden.

Muzikale middagen bij het Inlooppunt (zoals dat was voor corona)

‘Als er meer dan 10 personen aanwezig zijn dan wordt het moeilijker elkaar goed te verstaan. Dit wordt nog versterkt doordat we over het algemeen ouderen mensen ontvangen. Het gehoor bij ouderen gaat nu eenmaal wat terug uit. Het resultaat is dat uiteindelijk iedereen naar elkaar gaat schreeuwen. Zeer vermoeiend,’ aldus Sjef van de Wiel. Juist voor deze mensen is goede verstaanbaarheid belangrijk. Het contact met anderen, een gesprek voeren, elkaar verstaan is van belang. De moeite die dat kost zorgt voor extra inspanning, vermoeidheid en een (te) kort moment van concentratie. Om daar iets aan te doen, trok het Inlooppunt aan de bel bij het Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk (MIGO).

De inrichting van de huiskamers is klaar voor de start na de corona periode.

Om goed inzicht te krijgen in de oorzaak en mogelijkheden dit probleem op te lossen, werd door MIGO een budget beschikbaar gesteld voor een geluidsmeting en onderzoek. Dit werd in december 2019 uitgevoerd. Het advies dat hieruit voortvloeit, geeft aan dat voor het verbeteren van de ruimteakoestiek en het beperken van galm extra absorptiemateriaal moet worden aangebracht. Ook kreeg Sjef advies over het materiaal, de plek en omvang van de aanpassing. ‘Dat onderzoek heeft 1.536 euro gekost, en MIGO heeft daarvan 1.000 euro betaald.’ Sjef is zeer tevreden met het resultaat, nu exact bekend is wat er gedaan moet worden en wat daarvan de kosten zijn. ‘We moeten nu op zoek naar sponsoren voor de 20.000 euro die deze aanpassing vraagt.’

Ondanks dat met de bijdrage van MIGO het probleem nog niet is opgelost, is wel goed duidelijk welke stappen er nu ondernomen moeten worden om tot een goede duurzame oplossing te komen. Mocht iemand het Inlooppunt willen helpen, dan kunt u een mail sturen naar Sjef van de Wiel via bestuur@inlooppuntoisterwijk.nl

Inlooppunt en MIGO

Start eind 2019
Probleem akoestiek
Bijdrage MIGO 1.000 euro
Duidelijk advies
Informatie: bestuur@inlooppuntoisterwijk.nl
www.migo-oisterwijk.nl