genieten

Heukeloms museum Van Riel krijgt vijf jaar maar zonder omstreden bouwwerk


Aan en rondom de boerderij aan de Laag Heukelomseweg 3 in Heukelom, beter bekend als Monument Van Riel, zijn diverse illegale bouwwerken geplaatst, zo is de gemeente van mening. De gemeente heeft bekeken wat daarvan gelegaliseerd kan worden.

Een van de bezienswaardigheden is het winkelinterieur (Foto: Els Oomis)

De eigenaren van het Monument Van Riel in Heukelom, bekend om hun museale verzameling van curiositeiten, hebben naast de boerderij een theehuis gebouwd, zijn bezig met de inrichting en afwerking, zoals ook de boerderij en bijgebouwen in hun zo kenmerkende curiose stijl zijn voorzien.

Voor het gebruik als museum is nu door de gemeente een vergunning afgegeven voor vijf jaar, inclusief ondersteunende horeca. In die periode moet blijken of en hoe het museum functioneert in haar omgeving. Het aantal bezoekers is van de beoogde 15.000 teruggebracht naar 5.000. Er is een stichting opgericht zonder winstoogmerk, en de familie heeft aangegeven geen inkomsten nodig te hebben uit de activiteiten. Daarmee zou dit aantal voldoende zijn.

Gedurende de pilotperiode van vijf jaar wordt gemonitord Van Riel zich houdt aan de vergunningsvoorwaarden en geen overlast veroorzaakt, bijvoorbeeld geluidsoverlast of parkeeroverlast. Wanneer sprake is van herhaaldelijke overtreding van vergunningvoorschriften of van het veroorzaken van overlast, kan worden besloten om de tijdelijke vergunning in te trekken.

Het gebouw dat als ‘tuinsieraad’ staat aangemerkt is volgens het college (Burgemeester en wethouders)  nog steeds illegaal. De activiteiten in de nu verleende vergunning zijn dan ook aangepast; de gevraagde theetuin onder dit ‘tuinsieraad’ is geweigerd. Hierop loopt een handhavingsprocedure. het bouwwerk zou formeel niet voldoen aan de bouweisen en moet volgens de gemeente worden afgebroken.

Enkele eerdere filmpjes over deze locatie: