banner

Gemeente Oisterwijk zet schooldirectie voor het blok


Niet na een verkenningsgesprek, maar 15 minuten daarvoor ontvangt de schooldirectie in de Pannenschuur een notitie met reeds uitgewerkte scenario’s voor de scholen in de Pannenschuur.

Wetende dat de scholen aldaar gezamenlijk bezig zijn met een centrale huisvesting, is er volgens schoolbestuurder Jeroen Zeeuwen van stichting BOOM ongevraagd en onbesproken een plan gemaakt om een nieuwe school aan de wijk Pannenschuur toe te voegen. ‘Ik voelde me overdonderd, ik vindt dit een gemiste kans.’

Kinderen op het centrale speelveld tussen twee scholen in de Pannenschuur (foto Joris van der Pijll).

Het was juist het plan om alle bestaande scholen in de wijk Pannenschuur te centraliseren, in het schoolgebouw naast het wijkcentrum. Ook de kinderopvang is daarbij betrokken, en dat maakt een soort ‘kindercampus’. Het kan de samenwerking en brede functie van het kinderonderwijs in de wijk verstevigen. Hierover zijn al enige tijd gesprekken gevoerd en het college (Burgemeester en wethouders), in vertegenwoordiging door destijds wethouder Peter Smit, heeft daarmee ingestemd. Het plan van deze ‘kindercampus’ zou ook passen in de Brede School gedachte zoals die in andere wijken en in Moergestel is gerealiseerd.

Dringend

Uit de briefwisseling blijkt dat een nieuwe school ‘De Nieuwe Linde’ een plek moet krijgen. Volgens Stichting BOOM een prima ontwikkeling, maar niet in de Pannenschuur, en zeker niet op de manier hoe dit nu is gegaan. Het druist in tegen het eerder gezamenlijk opgestarte project om tot die centrale schoolcluster te komen.  Het document dat de ambtenaar aan de schooldirectie heeft gestuurd, vermeld vierkante meters schoollokalen en een vrij dringende noodzaak tot het maken van keuzes. De keuzes die genoemd worden en als ‘voorstel’ nog eens extra zijn gearceerd, bevatten twee opties: ‘Nieuwe school in pand Darwin’ of ‘Nieuwe school in pand Molenhoek’.

Elders

De nieuwe school is volgens Zeeuwen een prima ontwikkeling, maar de vraag is daarbij of er geen betere plekken zijn dan in de Pannenschuur. Het schoolgebouw van De Molenhoek, dat bij de gevorderde plannen van de gezamenlijke scholen aldaar vrij komt in die wijk, zou volgens hem beter een woonbestemming kunnen krijgen en het gebouw van Darwin gebruiken zou in ieder geval niet kunnen. Het noodgebouw op Den Donk zou in eerste instantie een veel betere keuze zijn voor deze nieuwe school om te starten.

Welke keuze de gemeente ook maakt voor de huisvesting van de nieuwe school: de strekking van de door alle directies ondertekende brief is duidelijk. Ze vinden het niet gepast dat de gemeente zonder overleg een plan neerlegt dat in geheel niet past bij de eerder ondertekende intentieverklaring.