kooplokaal

Gemeente Oisterwijk start een centraal zorgpunt Loket Wegwijs


Loket Wegwijs is de nieuwe naam voor de ‘1 loket functie’ waar raad, lokale organisaties en inwoners  al enige tijd om vragen.  Hiervoor is een Kwartiermaker aangesteld. 

Vorig jaar is de gemeente gestart met de realisatie van één integraal loket voor hulp en ondersteuning voor alle inwoners van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en vanaf 2021 ook Haaren. Vanuit deze toegang worden zij wegwijs gemaakt in het aanbod in onze basisstructuur, kunnen zij hulp en ondersteuning krijgen bij hulpvragen en als het nodig is kan er doorverwezen worden naar specialistische hulpverlening.

Het logo van Loket Wegwijs Oisterwijk

Voor de herkenbaarheid van het loket is nagedacht over een goede naamgeving. Om tot een goede naam te komen is een wedstrijd uitgezet. Veel inwoners, maar ook vrijwilligers en professionals hebben hun stem laten horen. Loket Wegwijs Oisterwijk is een herkenbare naam voor al uw hulpvragen.

Gemeente Oisterwijk wil inwoners helpen meer gebruik te maken van hun eigen netwerk: Dat wat je zelf kunt oplossen of met hulp van familie, vrienden of buurtbewoners. Gaat dat niet, of heb je daar advies of hulp bij nodig, dan helpt Loket Wegwijs graag verder.

Puck Gerris is aangesteld als Kwartiermaker Loket Wegwijs. ‘Mijn opdracht is om over een jaar een herkenbaar, ingericht en werkend ‘Loket’ te hebben staan en dit functioneel aan te sturen. Bij het opzetten, organiseren en uitvoeren van Loket Wegwijs komt veel kijken. Gelukkig sta ik er niet alleen voor, want uitvoerende afdelingen en vele maatschappelijke organisaties zijn en voelen zich betrokken. Ook wachten we niet met starten tot alles uitgewerkt en duidelijk is; we gaan lerend en proefondervindelijk aan de slag.’

Puck Gerris is rechtstreeks bereikbaar via 013-3030305 of via mail Puck.Gerris@oisterwijk.nl