banner

Gemeente Oisterwijk mogelijk schuldig aan discriminatie inwoners


Gemeente Oisterwijk is volgens Belangen Vereniging Vrij Wonen (BVVW) mogelijk schuldig aan discriminatie. Ingezetenen worden met een dwangsom gedwongen hun recreatiewoning te verlaten, terwijl honderden arbeidsmigranten in vergelijkbare woningen mogen verblijven.

De belangenvereniging vraagt ‘aandacht voor de berichten die onze vereniging bereiken over de handhaving van het verbod op permanente bewoning. Uw gemeente zou zich daarbij schuldig maken aan discriminatie, d.w.z. aan het maken van een ongerechtvaardigd onderscheid tussen arbeidsmigranten enerzijds en Nederlandse ingezetenen anderzijds.’ Zo schrijft deze in een ingezonden brief aan de gemeenteraad van Oisterwijk.

Verjaagd

Diverse recreatieve verblijfslocaties; gedeeltelijk bewoond door vaste bewoners en arbeidsmigranten; waar precies is onbekend (Bron: Google Maps)

‘Van onze leden vernamen we dat uw gemeente onderzoek heeft laten doen naar de huisvesting van arbeidsmigranten en dat daaruit is gebleken dat er naar schatting vierhonderd tot achthonderd arbeidsmigranten illegaal wonen op de Oisterwijkse vakantieparken. Uw gemeente zou nu streven naar een duurzame oplossing van dit huisvestingsprobleem o.a. door arbeidsmigranten op vakantieparken te huisvesten.Voor dit streven naar een duurzame oplossing heeft de BVVW vanzelfsprekend begrip. Maar wat onze vereniging niet begrijpt is dat uw gemeente bewoning door arbeidsmigranten op vakantieparken gedoogt en mogelijk gaat legaliseren, en tegelijkertijd handhavend optreedt tegen onze leden, Nederlandse ingezetenen die net als arbeidsmigranten een recreatiewoning bewonen. Waar onze leden met draconische dwangsommen worden verjaagd, staat u intussen bewoning door arbeidsmigranten toe. Dit terwijl onze leden evenzogoed te maken hebben met een huisvestingsprobleem als arbeidsmigranten. Er is nu eenmaal een schrijnend en steeds maar toenemend tekort aan betaalbare woningen.’

Nood

Een voorbeeld van zo’n schrijnende situatie van een in Oisterwijk ingeschreven inwoner werd enkele maanden terug vermeld op deze website. Duidelijk werd toen dat de raad geen raad weet met deze situatie. Ook PIT Onderzoek heeft aandacht voor dit dilemma in haar dossier over woningbouwbeleid in Oisterwijk stellen zij de vraag: ‘Moet Oisterwijk illegale huisvesting arbeidsmigranten oplossen?’ en ook vraagt de onderzoeksredactie zich af ‘Zal Oisterwijk permanent wonen op recreatieparken toestaan?’

Het bezwaar van Belangen Vereniging Vrij Wonen: De handhaving van de individuele in nood verkerende inwoners gaat door, zo is ons recent nog door deze inwoner bevestigd.