anytime

Extra politie inzet bij incidenten AZC Oisterwijk blijft nodig


Uitrukken met meerdere politiewagens blijft nodig bij incidenten op AZC Oisterwijk. Ook als de verbetering van het communicatiesysteem – dat volgens burgemeester Hans Janssen zo blijkt al vele jaren nodig is – wordt geïnstalleerd.

Gevaar
De hulpdiensten die bij incidenten met spoed uitrukken naar het AZC in Oisterwijk zijn al vele jaren slecht bereikbaar. Zij kunnen elkaar en de centrale niet of moeilijk bereiken via het speciale C2000 communicatiesysteem. In januari 2018 al heeft burgemeester Hans Janssen aan het ministerie om een oplossing gevraagd. Ruim twee jaar later is de benodigde zendmast om dit op te lossen nog niet geplaatst. ‘Dit kan tot gevaarlijke situaties resulteren,’ zo laat het college (Burgemeester en wethouders) aan de raad weten. Het college wil hier alsnog een oplossing voor, en geeft aan dat het ministerie deze oplossing gaat betalen. Ook een camerasysteem in de directe omgeving – nodig voor een verbeterde toezicht en opsporing – zal aangebracht worden op kosten van de landelijke overheid.

Politie

Politie en ambulances op AZC Oisterwijk (Foto Toby de Kort).

Afgelopen jaren hebben inwoners in straten richting het AZC zich telkens weer verbaast over de vele politiewagens die – na een melding van de bewaking ter plaatse – naar het AZC rijden, vooral als er slechts een klein incident was. Destijds gaf de politie als argument dat het bij eventuele escalatie –  bijvoorbeeld als omstanders zich met een situatie gaan bemoeien – te lang duurt voordat collega’s assistentie kunnen bieden. Het communicatiesysteem kwam daarbij niet ter sprake, maar de afstand vanuit Tilburg tot het AZC was daarbij steevast het probleem.

Volgens het college zou de extra zendmast ook dat probleem oplossen. ‘Door het verhelpen van de dekkingsproblemen in het communicatienetwerk is dit niet langer nodig,’ zo staat in de raadsinformatie vermeld. De woordvoerder van burgemeester Hans Jansen stelt desgevraagd: ‘Als goede communicatie gegarandeerd is, kan de politie dat beter beoordelen en zal de politie sneller beslissen om maar met één politie-eenheid de situatie te benaderen. Als het een melding betreft waarbij ingeschat wordt dat er risico op escalatie is, kan de politie bijvoorbeeld besluiten om een eenheid in het centrum van Oisterwijk te laten surveilleren (of ander politiewerk in de buurt te doen) op het moment dat een andere eenheid daadwerkelijk ter plaatse gaat.’

Aanrijtijden
Uit uitleg van de politie blijkt dat de extra inzet nodig blijft.  Volgens de politie worden kleinere zaken door de wijkagent opgepakt, en is de samenwerking met het daartoe getrainde personeel goed. ‘Bij alle meldingen waarvan sprake kan zijn van een bepaalde gevaarzetting rijden vaak vanuit verschillende richtingen politie-eenheden die kant op,’ aldus de woordvoerder van politie. ‘Daarbij komt dat de aanrijtijd vanuit het bureau tot aan het AZC door drukte vrij lang kan zijn. Om die reden worden er vaak meerdere auto’s gestuurd naar een melding of rijden die op eigen initiatief die kant op.’

Veel minder politie inzet zal de komst van een extra zendmast daarom niet opleveren; los daarvan blijft het ook volgens de politie van belang dat de hulpdiensten elkaar en de centrale goed kunnen bereiken.