anytime

Een indruk maar geen feitelijk beeld van incidenten AZC Oisterwijk (Update)


Ondanks het verzoek van de raad om te sturen op prestatie en de onvolledige informatie die door het college aan de raad werd gezonden, is er nog geen goede registratie van incidenten. Een indruk is er bij ons wel, het gaat stukken beter. Maar de situatie weergeven gebaseerd op feitelijke cijfers is onmogelijk, zo blijkt uit onderzoek door onze redactie.

Overlast

Tot midden 2019 werd Oisterwijk geconfronteerd met veel overlast van incidenten waar bewoners van het AZC bij betrokken waren. Het aantal incidenten op het AZC nam toe, maar ook buiten het AZC werden veel incidenten waargenomen, bij politie gemeld en door enkele winkeliers geregistreerd. Het was voor burgemeester Hans Janssen aanleiding maatregelen aan te kondigen. De daarop volgende logische vraag ‘hoe het resultaat van die maatregelen te meten’ kon echter niet beantwoord worden; er was geen registratie. Wel op de locatie, maar niet daarbuiten.

Cijfers

Na enig aandringen heeft het college (Burgemeester en wethouders) in juni vorig jaar alsnog een overzicht met incidenten uit de politieregistratie aan de raad verzonden. Bij een eerste vergelijk door onze redactie, met cijfers van een lokale supermarkt en de openbaar gepubliceerde incidenten in de lokale media, bleken die cijfers alles behalve volledig. PIT Onderzoek kwam vervolgens met informatie, waaruit bleek dat de gemeente dat voorafgaande aan de publicatie al wist. De politie had dit vooraf kenbaar gemaakt, en gaf er uitleg over: Asielzoekers zonder legitimatie, zonder bekende woonplaats, of met een woonplaats anders dan AZC Oisterwijk werden niet meegeteld.

Strenger

Politie controleert twee verdachte personen, volgens omstanders afkomstig van het AZC (Foto: Toby de Kort).

De vele incidenten waren in de gemeenteraad van Oisterwijk afgelopen najaar duidelijk onderwerp van gesprek. De burgemeester had een strenge aanpak toegezegd, en zelfs de minister kwam langs om uitleg te geven aan de raad over de strengere aanpak. Er werd door raadsleden gevraagd om meetbaar resultaat en er werden afspraken gemaakt om de aanwezigheid van het AZC in Oisterwijk na verloop van tijd te evalueren.

Registratie

De burgemeester is in beginsel verantwoordelijk voor het AZC én de openbare orde in onze gemeente. Zijn woordvoerder verwijst ons naar de politie. De woordvoerder van de politie haalt de informatie voor ons uit hun systeem en geeft daarbij ook een duidelijke toelichting. Ze gebruiken dezelfde registratiemethode als voorgaande jaren en beseffen dat hun registratie wel een indruk kan geven van af- en toename, maar vanwege de eerder benoemde ontbrekende of onjuiste adres gegevens kan niet een algeheel goed beeld geven worden van de werkelijke situatie.

Politiek

Was het vorig jaar een veelbesproken ‘speerpunt’ in het politieke debat; op dit moment reageren alleen partij PGB en AB op vragen over dit onderwerp. Raadslid Roel van den Bersselaar: ‘Wij vinden dat een dergelijke registratie een toegevoegde waarde kan zijn zodat feiten voorhanden zijn. Zeker omdat soms op dit vlak (bijvoorbeeld op sociale media) aannames worden gedaan die niet altijd overeen lijken te komen met de feiten.’ De verantwoordelijke om die registratie te organiseren is volgens PGB de burgemeester, ‘die daarbij ook gebruik kan maken van bestaande registraties, die dan wel up-to-date moeten zijn uiteraard.’ Daarnaast zouden er gesprekken gevoerd moeten worden met omwonenden, en wil PGB zeker ook kijken naar wat er wel goed gaat.

Raadslid Inge van Beers is ook van mening dat de burgemeester samen met politie en COA een goede registratie moet organiseren: ‘Het is niet meer dan logisch dat er een registratie bij wordt gehouden van incidenten. Dat gebeurt nu nog onvoldoende en moet met hoge prioriteit alsnog gebeuren.’ Daarbij zouden ook keukentafelgesprekken georganiseerd moeten worden met omwonenden: ‘Zij zitten op de eerste rij als het gaat om overlast buiten het AZC.’

Indruk

Ondanks het gebrek aan feitelijk volledige cijfers, kunnen we wel een indruk halen uit die cijfers. Zo gaf de politie destijds over de eerste vijf maanden van 2019 totaal 26 incidenten aan (waarvan 1 ongeval), nu geven ze 48 incidenten aan in geheel 2019, wat een verlaging betekent vanaf de zomer van 2019. In het eerste kwartaal van 2020 zijn slechts 4 incidenten geregistreerd, waarvan 2 een ongeval betrof. Aangezien er geen verandering is in de registratie, mag er verhoudingsgewijs uitgegaan worden van een sterke verlaging.

Die indruk komt overeen met de waarneming van onze redactie, signalen uit de samenleving, getuigenverklaringen bij incidenten ter plaatse en de daaruit voortkomende berichten in de media. Ook op in lokale media zien we een zeer sterke daling van het aantal incidenten waar AZC bewoners bij betrokken zijn. Wat dat betreft kunnen we stellen, dat de strengere aanpak werkt.

 

Incidenten 2019 totaal
Diefstal Uit/Vanaf Personenauto 10
Verdachte Situatie 8
Afhandeling Overige Meldingen 6
Heling 4
Winkeldiefstal 3
Vermissing Goederen Algemeen 3
Bedreiging 3
Diefstal Fiets 2
Vernieling Overige Objecten 2
Overige Gekwal. Diefstal 1
Mensensmokkel 1
Overlast Verward/Overspannen Persoon 1
Zakkenrollerij/Tassenrollerij 1
Diefstal Box/Garage/Schuur/Erf 1
Overige (Eenvoudige) Diefstal 1
Ongeval/Onwel Persoon 1
Eindtotaal 48
Incidenten 2020 1e kwartaal
Diefstal Fiets 1
Gekwal. Diefstal In/Uit Woning 1
Verkeersongeval Met Letsel 1
Verkeersongeval Met Uitsluitend Materiële Schade 1
Eindtotaal 4

Bovenstaande cijfers betreffen de door de politie geregistreerde incidenten, die plaats hebben gevonden binnen de gemeente Oisterwijk, waarbij een AZC bewoner betrokken is die met woonadres AZC Oisterwijk geregistreerd staat.