bosch car service

Contract AZC Oisterwijk niet nagekomen


Gemeente Oisterwijk en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn de eerder dit jaar overeengekomen afspraken nog niet volgens afspraak nagekomen. Het ontbreekt onder andere nog aan een communicatieplan en het beschikbaar stellen van een meldpunt voor inwoners.

Niet alleen een goede registratie ontbreekt – volgens politici nodig voor een goede evaluatie – maar ook een meldpunt voor inwoners is nog niet actief. Zo zijn er nog enkele afspraken meer die mede op verzoek van de gemeenteraad zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen Gemeente Oisterwijk en het COA, maar nog niet zijn gerealiseerd. Bij een aantal daarvan is geen datum afgesproken, of is de vermelde datum nog niet bereikt. Bij enkele andere afspraken staat een uitvoering vermeld ‘vóór 1 juni 2020’; die datum is verstreken.

Communicatie

Raadsleden, betrokken organisaties en inwoners hebben in 2019 gesprekken gevoerd over wat ze belangrijk vinden bij de voortzetting van AZC Oisterwijk; communicatie en een meldpunt waren daar onderdeel van (Foto: Marcel Huijgens/ Twitter)

Het betreft onder andere een communicatieplan, waarover in de overeenkomst staat vermeld: ‘Het COA draagt, in overleg met het gemeentebestuur, zorg voor de informatie aan de inwoners van de gemeente over de opvanglocatie. Partijen stellen daartoe samen vóór 1 juni 2020 een communicatieplan op.’ En ook stelt de overeenkomst: ‘Het COA zorgt vóór 1 juni 2020 voor een telefonisch en online aanspreekpunt waar inwoners, diensten en instellingen terecht kunnen voor hun vragen, meldingen en/of klachten met betrekking tot de opvanglocatie, registreert deze en draagt zorg voor een correcte afhandeling.’

Onjuiste data

Ondanks dat het college (Burgemeester en wethouders) de definitieve overeenkomst op 31 maart heeft goedgekeurd en aan de gemeenteraad heeft toegezonden, gaat deze volgens de gemeente pas op 1 december 2020 in. ‘Wat dat betreft hebben we nog even,’ zo laat de gemeentelijk woordvoerder desgevraagd weten. ‘We wilden dit al wel ter hand nemen, maar door corona moeten we nu andere prioriteiten stellen. Er ligt dus nog geen communicatieplan.’ Opmerkelijk is dat in dat geval de in de overeenkomst vermelde uiterste datum van 1 juni 2020 een half jaar voor loopt op de volgens de gemeente geldende ingangsdatum. Met dat uitgangspunt is de gemeenteraad over die uiterste data verkeerd geïnformeerd.

Meldpunt

Met het ontbreken van een communicatieplan, is het niet vreemd dat in de lokale media nog niet is gecommuniceerd over bijvoorbeeld een meldpunt. Net als het communicatieplan, zou ook dat meldpunt per 1 juni 2020 actief moeten zijn, maar we vinden er nergens informatie over, ook niet op de website van het COA. Dat meldpunt is er volgens de woordvoerder van de gemeente al wel en we ontvangen daarvan een telefoonnummer. Met dat telefoonnummer komen we uit bij de receptie van het AZC. De receptionist staat ons vriendelijk te woord, maar weet niks van een meldpunt en kan ons niet vertellen waar we als inwoner terecht kunnen met klachten of het melden van incidenten.

Als we dan toch iets willen melden, worden we vriendelijk doorverwezen naar de gemeente…