genieten

Communicatieplan AZC en Gemeente Oisterwijk


Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft samen met Gemeente Oisterwijk een communicatieplan opgesteld voor de informatievoorziening aan inwoners, ten aanzien van het AZC in Oisterwijk.

Eerder bleek uit navraag door onze redactie, dat het communicatieplan nog niet was afgerond. Gemeente Oisterwijk ging uit van een uiterste datum van 1 december 2020; een datum die strijdig bleek met het contract, waarin 1 juni als uiterste datum aan de gemeenteraad was toegezegd. Dit communicatieplan is nu klaar en op verzoek door het COA aan onze redactie toegezonden.

Communicatie

Raadsleden, betrokken organisaties en inwoners hebben in 2019 gesprekken gevoerd over wat ze belangrijk vinden bij de voortzetting van AZC Oisterwijk; communicatie en een meldpunt waren daar onderdeel van (Foto: Marcel Huijgens/ Twitter)

Het betreft een gezamenlijk communicatieplan, waarover in de overeenkomst staat vermeld: ‘Het COA draagt, in overleg met het gemeentebestuur, zorg voor de informatie aan de inwoners van de gemeente over de opvanglocatie. Partijen stellen daartoe samen vóór 1 juni 2020 een communicatieplan op.’

In het nu voorliggende plan worden doelstellingen, factoren, taken, uitgangspunten en middelen benoemd. Zo stelt het plan als uitgangspunt: ‘Het ontwikkelen van een neutrale tot positieve houding van de directe omgeving en de rest van de gemeente ten opzichte van de opvanglocatie voor asielzoekers’, en ‘Het stimuleren van sociale relaties tussen bewoners van de opvanglocatie en inwoners van de gemeente.’

Hoe het plan in de praktijk uitwerking krijgt is nog niet vermeld; wat inwoners en raad in de praktijk aan informatie mogen verwachten, wanneer en in welke vorm, is nog onbenoemd.

Meldpunt

Een van de onderwerpen die ook in de overeenkomst met COA en gemeente staat vermeld, en waar de communicatie nog van ontbreekt, is het meldpunt voor inwoners die op enige manier overlast ervaren van AZC bewoners. Dat meldpunt zou volgens het contract zowel telefonisch als online een aanspreekpunt moeten zijn waar inwoners, diensten en instellingen terecht kunnen voor hun vragen, meldingen en/of klachten met betrekking tot de opvanglocatie.

Volgens Gemeente Oisterwijk zou dit meldpunt bereikbaar zijn middels een telefoonnummer, echter bleek dat nummer van de receptie van het AZC. Daar wisten ze van niks en we werden doorverwezen naar de gemeente. Uit navraag bij het COA blijkt dat het meldpunt alleen bereikbaar is via het mailadres oisterwijk@coa.nl en niet via het vernoemde, noch een ander telefoonnummer. Opvallend is ook dat het nieuwe meldpunt, waar de gemeenteraad zo bleek vorig jaar veel waarde aan hecht, door gemeente en COA nog niet is gecommuniceerd via de lokale media.

5 in plaats van 2 jaar

Opmerkelijk in het gezamenlijk opgestelde communicatieplan is dat deze is gebaseerd op een verlengingsperiode van 5 jaar. Dit in tegenstelling tot de overeenkomst waar het communicatieplan op is gebaseerd, dat een looptijd van 2 jaar vermeld.