banner

Buitenschoolse opvang De Coppele Oisterwijk opent na schoolvakantie


Op maandag 24 augustus opent Humankind kinderopvang en -ontwikkeling een nieuwe locatie voor buitenschoolse opvang in Oisterwijk. De nieuwe BSO De Coppele is gevestigd in hetzelfde pand als Brede School De Coppele.

De nieuwe locatie bij De Coppele.

Buitenschoolse opvang De Coppele wordt dé coole plek voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, waar zij zowel voor als na schooltijd terecht kunnen. Bij voldoende aanmeldingen zijn kinderen iedere ochtend al om 7.30 uur welkom. De locatie voor deze BSO wordt de ruimte van de peuteropvang. Daar kunnen de kinderen zich volop uitleven tijdens toffe activiteiten. Veel buiten, op de ruime speelplaats, maar ook in de aula en speelzaal.

Met de start van deze nieuwe BSO gaat de wens van ouders en leerkrachten van Basisschool De Coppele en Speciaal Basisonderwijs Mozaik in vervulling. Vanwege corona is het op dit moment niet mogelijk een inloopochtend te organiseren. Daarom is op de locatie iedere schooldag tussen 12.30 en 13.00 uur gelegenheid om een inschrijfpakket op te halen. Voor meer informatie over de visie en werkwijze van Humankind én voor het aanmelden van hun kind(eren), kunnen ouders terecht bij regiomiddenbrabant@humankind.nl of 073 7119400.