banner

School Moergestel in verkoop voor woningbouw starters en senioren


Gemeente Oisterwijk gaat het voormalig schoolgebouw aan de Bosstraat in Moergestel verkopen met het doel daarin woningen te realiseren voor jongeren en senioren.

Het idee, het lijkt op wat in eerdere berichten werd vermeld, komt neer op grotendeels behoud van het pand, en invulling daarvan met kleinere woonunits voor starters en senioren.

De school aan de Bosstraat staat al even leeg (Bron: Gemeente Oisterwijk).

De starterswoningen worden minimaal 50 m2 en mogen maximaal 620 euro huur of 200.000 euro verkoop bedragen. Omdat hier geen leeftijdsgrens is gesteld, zijn de woningen niet specifiek voor jeugd en kunnen ook andere 1-2 persoons huishoudens hier straks terecht. Daarbij komt dat voor de huursubsidie bij jongere jeugd tot 23 jaar een grens van 432 euro telt. De seniorenwoningen moeten aan specifieke bouweisen voldoen; voor de andere woningen gelden de reguliere bouwregels.

Het verwachte aantal woningen is nog niet bekend, maar zal zeker meer zijn dan het eerdere plan van 7 woningen. Eerder werd door onze redactie een schatting gemaakt van 14 woningen, maar mogelijk dat een slimme architect daar nog meer van kan maken. Ook is geen bedrag genoemd wat dit plan minimaal op moet brengen. Wel staat vermeld, als deze nieuwe verkoopprocedure niet leidt tot verkoop, het pand alsnog gesloopt zal worden en de eerder geplande 7 woningen gebouwd zullen worden. Waarom in dat geval niet wordt overgegaan tot de bouw van meerdere kleinere woonunits, vermeld de gemeente niet in haar plan.

Op het lege stuk speelplaats kunnen naast bovenstaande nog 2 grotere duurdere woningen worden gebouwd.