banner

Inwoners vinden rotondes Moergestelseweg waardeloos


Ook na de aanpassingen aan de omstreden dubbele rotondes van de Moergestelseweg in Oisterwijk, vinden weggebruikers ze kort samengevat waardeloos. Dat is de eerste indruk die Oisterwijkers deze week hebben gegeven nadat de weg weer werd opengesteld voor verkeer.

Oktober 2013 opende Gemeente Oisterwijk de rotondes aan de Moergestelseweg in Oisterwijk om de doorstroming te verbeteren. Afgelopen weken zijn de rotondes aangepast, zodat ze ook bijdragen aan een veiliger verkeer. Vele aanrijdingen, aandacht op landelijke televisie, verhalen van inwoners, politieke vragen, verkeerskundige onderzoeken, tijdelijk geheim gehouden rapporten,  gedeeltelijk genegeerde adviezen van deskundigen en ministeriële richtlijnen, afwijken van een unaniem verzoek van de gemeenteraad  en waarschuwingen van inwoners: ‘dat wat jullie van plan zijn gaat niet werken’. De rotondes hebben in die jaren heel wat stof doen opwaaien.

Een eerdere aanrijding in de oude situatie op de rotonde aan de Moergestelseweg (Foto: Toby de Kort).

Dode hoeken
Uit informatie van de vele aanrijdingen en eigen waarneming ter plaatse, bleek dat fietsers niet goed gezien werden of voor automobilisten onduidelijk was welke richting de fietsers opgingen. De oorzaak zou vooral aan de afwijkende vorm van de fietsstroken liggen. Ze waren niet direct aanliggend, en ook niet het geadviseerde vierkant, maar in een soort van half ovaal rondom. Dode hoeken in overvloed. Ook kwam het voor dat fietsers tegen het verkeer in reden; bij die groep werden ze overigens meestal wel gezien. Afgelopen weken zijn de rotondes aangepast.

Beter?
Is dit een verbetering? Nee, is steevast het antwoord. Hoewel er wel iemand reageerde die het fijn vindt dat hij nu niet meer rond hoeft van sportclub naar huis. Wat betreft veiligheid: Nagenoeg alle reacties van deze week gaan over het gevaar dat er nog steeds is, of juist erger is geworden. Daarbij komt een kostbare geldverspilling aan bod. Ook zijn er veel inwoners die de verkeerslichten van vroeger terug willen. Niet handig wat betreft doorstroming, maar wel voor de veiligheid.

Omwonende
Een direct omwonende aan de rotonde (naam bij de redactie bekend) heeft voor haar deur heel wat aanrijdingen zien gebeuren, slachtoffers geholpen en menig ambulance op haar oprit gehad. Het was niet voor niets dat de rotondes door SBS6 werden opgenomen bij het programma ‘De gevaarlijkste wegen van Nederland’. Een aantal jaren terug was er een gesprek met haar en de vorige wethouder, en zijn aan de hand daarvan destijds enkele aanpassingen gedaan. ‘Maar bij dit plan ben ik niet betrokken, niet vooraf en niet toen het plan klaar was.’

Dankers had bij de verkiezingen met zijn partij PGB enorm veel aandacht voor inspraak en betrokkenheid van inwoners. Bij de realisatie van dit toch erg belangrijke onderwerp, ging dat volgens deze omwonende volledig mis. Dankers daarover: ‘Er is jaren terug veel informatie opgehaald, een verkeerskundig onderzoek ingesteld door specialisten en daarop zijn deze aanpassingen gebaseerd. Dat heeft lang geduurd. We hebben tussentijds geen toegevoegde waarde gezien om nogmaals omwonenden te bevragen.’ Het uiteindelijk nu gerealiseerde plan is dan ook niet voorgelegd.

Ellende
Als de gemeente de ervaringsdeskundige bewoner had gevraagd om een reactie, was die kort en krachtig: ‘Dit veroorzaakt alleen maar meer ellende. Er zijn ook veel meer aanrijdingen dan de formele cijfers.’ En nu? ‘Ik zie nu nog meer fietsers met een hoge snelheid passeren, en automobilisten verwachten ze niet, of kijken net even de verkeerde kant op. Direct na de opening was er al een bijna aanrijding.’ En wat ervaar je zelf? ‘De dode hoeken zijn er nog steeds, en met nog meer richtingen van fietsers weet ik niet meer waar ik moet kijken.’ Wat verwacht je straks als de schooljeugd weer komt? ‘Nog meer ellende. Ik heb al zo vaak gezegd tegen de gemeente, kom hier eens een uurtje voor mijn keukenraam zitten tussen 8.00 en 9.00 uur… ’ Zo blijkt zijn er ook bij de gemeente twijfels: ‘De opzichter hier had eenzelfde indruk.’

Wethouder Dion Dankers attendeert de weggebruikers op ‘elkaar zien en rekening houden’ (Foto: Joris van der Pijll).

Verwarring
Ondanks de gebruikelijke richtlijnen, is gekozen voor een inrichting met de helft van de rotonde twee- en de andere helft eenrichting (zie tekening onder). Dankers: ‘Dat hebben we gedaan voor fietsers die niet aan de andere kant hoeven te zijn, het scheelt tweemaal een oversteek over de hoofdrijbaan.’ Soms deden fietsers dat toch al, nu is het niet alleen gelegaliseerd, maar ook verduidelijkt: ‘Er is een plateau aangebracht in een afwijkende kleur, met pijlen op de weg.’ Voor de automobilist betekent dit dat bij de zijstraten van beide kanten fietsers kunnen komen, en op de hoofdrijbaan fietsers alleen van links komen.

Althans, we moeten schrijven ‘volgens de gemeente zou dat zo moeten zijn’. Want wie met de fiets op dit moment gebruik maakt van die tweede rijrichting langs de hoofdrijbaan, fietst al snel ‘als vanzelf’ in de vloeiende stroom van het nieuwe fietspad – ook waar dat dus absoluut niet mag – tegen het verkeer in de hoofdrijbaan over (zie tekening onder). Het is wat dat betreft alleen maar logischer en meer uitnodigend voor de fietser om die ‘verboden’ route te volgen. Ze hebben het makkelijker gemaakt en niets houdt je tegen.

Die verwarring blijkt er te zijn bij diverse fietsers die deze dagen tegen het verkeer in fietsen, en ook bij de buurtbewoner: ‘Je mag daar toch gewoon fietsen? Waarom niet?’ ‘Nee, dat mag niet’, moet Dankers de verwarring erkennen, want ook hij ziet in dat – ondanks dat volgens hem de juiste verkeersregels zijn toegepast – dit voor de weggebruiker niet duidelijk is. ‘Dat neem ik mee.’

Haaien
Geweldig duidelijk is voor automobilisten de voorrang aan fietsers  aangegeven aan de ene kant; aan de andere kant ontbreken die bekende signalen: Haaientanden. Wie als automobilist een rondje rijdt, kan aan de ene kant niet anders dan voorrang verlenen, maar aan de andere kant denken ‘hier hoeft dat niet’. Een tegen alle logica ingaande kronkel in de verkeerswet zorgt in deze (te) krappe situatie voor verwarring. Daar waar een fietspad dicht op de rotonde ligt is de voorrangssituatie volgens de regel ‘verlaat rotonde is voorrang’. Is er wel ruimte, dan moeten die tanden op de weg. Deze beide combineren op een en dezelfde rotonde mag blijkbaar, maar of het bijdraagt aan duidelijkheid? Ook dit verklaart Dankers als zijnde ‘de regel’; een verwarring die hieruit kan ontstaan ziet hij niet.

De nieuwe inrichting met het nog niet zo opvallende bewustwordingsbord (Foto Joris van der Pijll).

Uitleg
Een tijdje terug kwam een inwoner uit Oisterwijk met de gevleugelde uitspraak: ‘Als je het uit moet leggen, dan klopt het niet.’ Ofwel: Weggebruikers moeten uiteraard zelf opletten, maar de inrichting van de weg moet de verkeersregels verduidelijken. Zover de eerste reacties nu zijn, is dat nog niet het geval.

Wethouder Verkeer Dion Dankers geeft aan: ‘We kunnen tonnen blijven investeren en meer borden helpt ook niet; hier is vooral van belang gebleken elkaar te zien en rekening te houden met elkaar.’ Het is daarom dat deze week een bewustwordingscampagne is gestart, met op deze plek een eerste bord en binnenkort ook eentje aan de Baerdijk. ‘We zagen dit plaatje bij rijschool Pijnappels, en dat leek ons een mooi voorbeeld om lokaal een bijdrage te leveren aan de bewustwording in het verkeer.’ De wethouder is nog niet tevreden over de plek van dit bord, het valt nog onvoldoende op en zal mogelijk nog verplaatst worden.

Bijna
Dat die campagne nodig is bleek dinsdagavond en woensdagochtend toen er op de rotonde al twee bijna-aanrijdingen plaatsvonden. Helaas, met een hoofdletter H, kunnen we voor het overige niet anders dan afwachten.

We hopen dat de bijna-aanrijdingen blijven bij ‘bijna’…

De nieuwe situatie, met in groen de eenrichtings-oversteek, in rood de tweerichtings-oversteek en linksonder en rechtsboven in dunnen gele lijn de voor fietsers uitnodigende maar ‘verboden’ route.