banner

Raad Oisterwijk stopt met digitaal vergaderen


Het piepte en het kraakte soms, maar ondanks dat zijn de eerste digitale vergaderingen redelijk goed verlopen. Toch schuiven de leden van de gemeenteraad vanaf de volgende vergadering weer fysiek aan in een zaal.

Uniek in de historie: in verband met corona een digitale raadsvergadering.

‘Gelukkig gaan we gewoon weer fysiek vergaderen,’ aldus raadslid Guy de Kort (PrO), na een opbouwende tip van een luisteraar, die de afgelopen keer niet iedereen goed kon verstaan. VVD-commissielid Patrick Simons vertelt ons, dat de volgende raadsvergadering in Tiliander zal plaatsvinden.

In het raadhuis is zo blijkt te weinig ruimte om goed afstand van elkaar te kunnen houden. Een ruimere zaal treft de gemeente in cultureel centrum Tiliander. Daarmee komt er een eind aan de korte periode van schermpjes met raadsleden, en hun huis- en werkkamers, soms ook met wat partijpromotie.

Zeker is, dat het een uniek moment was in de historie van het democratische raadsproces, we weten nu dat het kan.