kooplokaal

Online casino’s zonder vergunning bijna uit de schemerzone


Er is een nieuwe wet op komst die online gokken reguleert. Het aanbieden van online kansspelen is momenteel verboden in Nederland. Aanbieders werken daarom zonder vergunning of richten zich vanuit het buitenland op de Nederlandse markt. Op die manier loopt de staatskas veel belastinginkomsten mis, zo’n 175.000.000 euro per jaar. Een wet om deze ‘kansspelen op afstand’ te legaliseren is in de maak en dat is goed nieuws. Online casino’s zonder vergunning krijgen de kans legaal te opereren. De overheid heeft met de wet de mogelijkheid om het aanbod aan kansspelen voor Nederlandse spelers te controleren.

Onder de nieuwe wet Kansspelen Op Afstand (KOA) vallen alle aanbieders van online kansspelen zoals online sportweddenschappen en online casino’s. De oude kansspelwet die nu nog van kracht is, dateert van 1964 toen er nog helemaal geen sprake was van internet. Een update is dus dringend nodig zeker als je weet dat zo’n twee miljoen Nederlanders wel eens een online gokt. Zij doen dat meestal bij online casino’s die onder het toezicht staan van andere Europese autoriteiten, zoals Malta Gaming Authority. Deze casino’s volgen dus wel de Europese wetten, maar de Nederlandse overheid kan ze geen eigen regels opleggen of verplichten aan Nederland belastingen te betalen.

Online casino’s zonder vergunning actief

En dat smaakt zuur. Want of het nu gaat om preventieve maatregelen nemen, belastingen innen of een eerlijk kansspel-aanbod organiseren, de Nederlander is steeds gebaat bij een eigen wet. Ook de aanbieders van online kansspelen staan te trappelen om een licentie te verkrijgen van de Nederlandse overheid. Bedrijven als Holland Casino, Big Apple en Admiral hebben al interesse getoond. Holland Casino heeft bijvoorbeeld een vergunning voor het fysieke casino maar niet voor het aanbieden van online casinospelen. “Er zijn veel online casino’s zonder vergunning actief die zich richten op de Nederlandse markt”, zegt een medewerker van de site Casinoraadgever. “Zij opereren in een grijze zone. Dat is niet ideaal zowel niet voor het online casino als voor de speler. Wij kijken dan ook uit naar de nieuwe wetgeving en volgen de ontwikkelingen op de voet.”

Steeds meer games en online casino’s

De nieuwe kansspelwet, waarvan verwacht wordt dat ze in 2021 in voege zal gaan, regelt onder andere de belasting. Aanbieders zullen tot 29%(!) moeten betalen op het verschil tussen de ontvangen inleg en het uitbetaalde bedrag. De Nederlandse overheid is al aan het tellen wat dit zal opleveren voor de staatskas. Zo werd in de begroting 2019 voor het jaar 2021 12.000.000 euro aan belastinginkomsten door sportweddenschappen alleen ingeschreven. Voor het jaar 2020 is dat de helft, 6.000.000 euro. Aangezien de autoriteiten de inkomsten opnemen in de begroting lijkt het er sterk op dat de inwerkingtreding van de wet niet uitgesteld zal worden.

Nadat op 19 februari 2019 de Eerste Kamer het wetsvoorstel Kansspelen op afstand aannam, is er al ijverig aan gewerkt. Einde 2019 toonde Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, in een brief naar de Eerste en Tweede Kamer de ambitie om de wet in werking te laten treden op 1 januari 2021. Op 3 maart 2020 stuurde Dekker daarover twee brieven en een besluit naar het parlement. Als de wet van kracht is kunnen aanbieders van kansspelen een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit (Ksa). Een vergund aanbieder van gokspelen zal je herkennen aan het logo van Ksa op iedere pagina van de website.

Met de nieuwe wet zal ook Nederland een duidelijke regulering hebben wat betreft het online gokken. In een sector waar zoveel geld omgaat en die twee miljoen Nederlanders als klant heeft, is dat broodnodig.