banner

Minimaal 50 woningen in plaats van varkens in Oisterwijk


De varkensstallen aan de Oisterwijksebaan, waar inwoners van de wijk Westend al vele jaren tegen ageren, gaan verdwijnen.

Een eerder protest tegen de varkensstallen.

De gemeenteraad heeft goedkeuring gegeven aan het plan om voor een bedrag van 2,5 miljoen euro de uitkoop van veehouderijen in het project Ruimte voor Ruimte te realiseren. Het gaat om de sanering van stallen, waarna de ruimte vrij gemaakt moet worden en een herbestemming krijgt. Het plan is om 1,6 miljoen te gunnen aan de varkensboer aan de Oisterwijksebaan 2 in Oisterwijk, Heukelom. Op voorwaarde dat deze zorg draagt voor een passende herbestemming. Het andere bedrag gaat naar andere locaties in onze gemeente.

Geheim

Afgelopen jaar werd in het geheim overleg gevoerd, en zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeente, vertegenwoordigers van de raad, en de varkensboer. Die gesprekken en de afspraken die daar gemaakt zijn moeten besloten blijven. Veel praktische informatie over de plannen is wel openbaar gemaakt.

Bouw

Nu dit doorgaat, is er voor deze locatie een einde gekomen aan een jarenlange discussie over vergunningen, bouwplannen, en straks ook de voortdurende geuroverlast voor inwoners in de buurt. Voor andere locaties is die discussie nog niet over. Een goed geur- of milieubeleid is ook nog niet gerealiseerd.

Huizen komen er nu wel. In ruil voor de uitkoop, kan er via het project Ruimte voor Ruimte gebouwd worden. Vanuit dit bouwproject komt de hier vermelde 2,5 miljoen beschikbaar. In de raad is besloten dat er minimaal 50 woningen moeten komen, waarvan minimaal 30% sociale woningbouw.

Daarbij hoeven inwoners – met name ouders van de ouder wordende jeugd – nog niet te juichen; de vele bouwplannen in Oisterwijk brengen nog niet veel huissleutels op…