banner

Laat het licht niet uitgaan bij Roef Moergestel


Gemeente Oisterwijk heeft geen geld meer, en volgens de regels van het Taskforce is het niet noodzakelijk. Toch krijgt de raad vanavond de vraag voorgelegd om budget beschikbaar te stellen voor Roef in Moergestel.

Het college (burgemeester en wethouders) vraagt dit omdat vorig jaar bij eerder opschuiven beloftes zijn gedaan, en het voor de club nodig is de aanpassingen waar het budget van 180.000 euro voor is gevraagd uit te voeren. Tegelijk moet het college erkennen dat het daarmee niet voldoet aan haar eigen uitgangspunten ‘onvermijdbaar, onuitstelbaar en onvoorzien’.

Voor de raad een ‘bespreekstuk’, voor Roef een ‘hamerstuk’ zo blijkt uit de ingezonden brief van de sportvereniging, die genoodzaakt is te melden dat anders letterlijk het licht uit gaat.

Beste Raadsleden,

Op dit moment leven we in een onzekere tijd en als Roef! begrijpen we dat er keuzes gemaakt moeten worden. Ook financiële keuzes. Een budgetoverschrijding lijkt me in deze tijd niet gepast maar door de voorgestelde opzet werken we mee aan een proportionele bijdrage aan een gezond huishoudboekje van de gemeente Oisterwijk. Dus voor u ligt een hamerstuk.

Toelichting:

De afgelopen zes jaar is er bij Roef! hard gewerkt aan een toekomstvisie en de daarbij behorende accommodaties. Even een korte opsomming:

-Uitwerking “open club” gedachtegoed heeft geresulteerd in een vruchtbare samenwerking tussen de wethouder, beleidsmedewerker Gemeente , de Moergestelse sportclubs en het gilde.

-Sportief ontwikkeld zich Roef! positief. Jaarlijks realiseren we nog steeds een kleine groei van het ledenaantal, ook op seniorengebied(bewegen voor ouderen) en we zetten aansprekende sportieve prestaties neer zonder daarvoor aanvullende subsidies.

-Door gemeente en Roef! is er hard gewerkt aan het verbeteren van de sportaccommodaties. Roef! heeft daarbij forse eigen bijdrages ingebracht, denk daarbij aan:* jeugdveld (50% van de investeringskosten)+ op eigen kosten dugouts verbetert* softbalveld (35% van de investeringskosten)+ op eigen kosten bouw van dugouts en scoorderstoren* honkbalveld (geen bijdrage in aanleg) wel de bouw van twee dugoutsen materiaalhok.

Sport Wethouder Stefanie Vatta eerder op bezoek bij Roef , vraagt de raad om budget (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Daarnaast heeft Roef! de renovatie van het clubgebouw opgepakt. Afgerond is de renovatie van het dak, de kantine en de keuken. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de vervanging van het dagsanitair waar ook een aangepast toilet wordt gerealiseerd. Ook worden de eerste drie kleedkamers gemoderniseerd en legionella-proof gemaakt. Hiervoor is geen subsidie aangevraagd volgens afspraak.

Al deze stappen naar een toekomstbestendige club zijn gemaakt in een prima samenwerking tussen club en gemeente op basis van wederzijds begrip en vertrouwen. Het afgelopen jaar kregen we het verzoek van de gemeente om de aanleg van beide voorzieningen (handbalvelden en lichtinstallatie softbalveld) aan te houden om te kunnen beoordelen of ze zouden passen in de toekomstvisie. Roef! heeft hier graag mee ingestemd. Eind derde kwartaal 2019 het bericht dat aanleg past binnen de toekomstvisie. Gezien de outdoor seizoenen starten in april 2020 is besloten om de aanleg te plannen in maart 2020. Rondom de jaarwisseling is het volledig planproces afgerond en in detail besproken.

Nog geen twee maanden later blijkt de inschatting van de kosten in 2019 te zijn ingehaald door enkele prijsstijgingen. Het gevolg is een budget overschrijding € 15K tot 20K bij de aanbesteding van beide voorzieningen. Daarnaast is de financiële positie van Gemeente Oisterwijk een stuk minder positief dan verwacht. Gezien de barre tijden is Roef! wederom bereid om mee te denken en kiest ervoor om handbal aan te leggen en de softbalveld verlichting een jaar door te schuiven. Motivatie hiervoor is dat de bestaande handbalvelden volledig zijn afgekeurd door de bond. Het is onverantwoord om er wedstrijden op te spelen. Het niet aanleggen zet een definitieve streep door het outdoor handbal en beperkt de trainingsfaciliteiten van de andere sporten. Ook door de eerste stappen van samenwerking met Audacia gaat een streep.

Het uitstellen van de aanleg van het licht zet wel de licentie, die nodig is om topsport te blijven spelen op het Roef! terrein voor dames 1 softbal, op het spel. De licentie is de afgelopen 2 jaar (2018 en 2019) afgegeven onder voorbehoud dat in dat de aanleg van de lichtinstallatie in de loop van 2019 gerealiseerd zou worden. De bond is bij de licentie aanvraag 2020 akkoord gegaan met doorschuiven april 2020. Nu aangeven dat we de aanleg niet kunnen realiseren maakt Roef! een onbetrouwbare partner. We komen immers onze afspraken niet na. De bond is wederom akkoord gegaan met uitstel voor dit jaar, maar de de lichtinstallatie wordt vanaf 2021 onmisbaar door de afschaffing van de zomer/wintertijd. De trainingstijd in de avonden wordt met een uur beperkt. Het wordt gewoon een uur eerder donker.

Laten we er samen voor gaan dat vanavond het licht voor SV Roef! niet uit gaat.

Met vriendelijke groeten,

Bart van Knegsel

Namens SV ROEF