ondernemers

Kink in de kabel bij vertrek varkensboer Oisterwijk


Gemeente Oisterwijk zou de varkensboer aan de Oisterwijksebaan 2 in Oisterwijk uitkopen, en de grond ruilen voor woningbouw. Helaas is er een probleem ontstaan.

Een eerder protest tegen de groei van de varkensstallen door inwoners in Oisterwijk.

De boer moet de stallen saneren, en heeft daarvoor een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie. Die aanvraag is afgewezen. Zowel de boer als het college (burgemeester en wethouders)  zijn teleurgesteld, ‘en ook deels onbegrijpelijk, omdat de saneringsregeling juist bedoeld was voor bedrijven die geuroverlast veroorzaken nabij woningbouw. In dit geval gaat het volgens onze inschatting zelfs om 1100 woningen die geuroverlast kunnen ervaren,’ zo laat de gemeente weten.

Zonder die financiële bijdrage is het voor de boer onmogelijk zijn boerderij te saneren, en kan het hele plan niet doorgaan. Tenzij er alsnog door overleg tussen gemeente en ministerie een oplossing komt, de boer eventueel gelijk krijgt in een bezwaarprocedure, of de gemeente alsnog een groot bedrag betaalt voor die sanering.

Lukt de sanering niet, wil het ministerie of de gemeente niet meebetalen, dan kan het zijn dat er alsnog een schadeclaim komt van de boer, richting de gemeente. De gemeente kan de boer eventueel nog enkele jaren laten ‘boeren’ , waardoor de bijdrage van de gemeente lager uitvalt.

Voorlopig nog varkens, en voorlopig geen huizen…