bosch car service

Huurwoningen Oisterwijk speciaal voor jeugd?


14 woningen waar je 2 jaar in mag wonen, daarna moet je doorstromen. Gemeente Oisterwijk en Leystromen hebben dat als proef ingevoerd voor woningen in de Pannenschuur in Oisterwijk.

‘Om doorstroming te bevorderen en kansen voor woningzoekenden met een korte inschrijftijd te vergroten’, aldus verhuurder Leystromen. Aan de Langvennen-Zuid in Oisterwijk, op de locatie van voormalige basisschool De Wingerd, bouwt Leystromen 14 woningen die voor maximaal 2 jaar verhuurd worden. Het gaat om compacte woningen bedoeld voor 1- en 2-persoonshuishoudens.

Jeugd?
Naast het bevorderen van doorstroming, wil Leystromen met deze nieuwbouw kansen bieden aan woningzoekenden met een korte inschrijftijd. Hoewel eerder werd aangegeven dat dit specifiek voor jeugd was, blijkt dat nu niet zo te zijn.

Er worden daarom bijzondere toewijzingscriteria gehanteerd voor deze woningen:
• Er gelden geen specifieke leeftijdsgrenzen;
• De woningen worden verhuurd volgens de regels van passend toewijzen;
• Toekomstige bewoners behouden de opgebouwde inschrijftijd als woningzoekende;
• Kinderen worden in principe niet toegestaan;
• Kandidaten voldoen aan een vorm van urgentie/spoed (zgn. Spoedzoekers). Dat betekent dat kandidaten:
• in een persoonlijk gesprek beargumenteren waarom hij of zij in aanmerking komt voor de woning. Zo wordt nagegaan wat de dringende reden is. Mogelijk wordt gevraagd om formulieren die de reden onderbouwen (NB: deze gesprekken kunnen vanwege de omstandigheden online plaats vinden);
• maximaal 5 jaar ingeschreven staan bij Woning in Zicht;
• nog geen woning weigerden;
• niet eerder van een spoedzoekersregeling gebruikmaakten;
• niet in aanmerking komen voor een andere (voorrangs)regeling;
• akkoord zijn met een tijdelijk contract van 2 jaar.

Wethouder Ten Brink is blij met de pilot in Oisterwijk. “Doorstroming én woningen voor starters zijn belangrijke thema’s in onze gemeente. Met de pilot doen we ervaringen op en bieden we nieuwe kansen aan verschillende doelgroepen die het nu moeilijk hebben op de woningmarkt in onze gemeente. Wanneer we de doorstroming ook in de sociale huursector op gang krijgen, vergroten we de kansen op een passende woning.”

De bouw is inmiddels gestart en de verwachtte oplevering is in de zomer van 2020. De netto huurprijs bedraagt bijna 600 euro voor deze 1 of 2 persoons woningen waar je 2 jaar mag blijven, en daarna iets anders moet zoeken.

Wat willen inwoners van Oisterwijk??

Geef uw reactie op de poll, bovenaan onze Facebookpagina!