banner

Grote opkomst verwacht bij verkiezingen Haaren bij Oisterwijk


Uit onderzoek door Gemeente Oisterwijk, via het Burgerpanel, blijkt dat relatief veel inwoners komende verkiezingen willen gaan stemmen. Maar liefst 86% zegt die intentie te hebben.

Haaren , binnenkort gemeente Oisterwijk

De gemeente heeft de deelnemers aan het Burgerpanel bevraagd over de samenvoeging met Haaren. In totaal vulden 590 van de 1.262 panelleden deze vragenlijst in (47%). Dit is het eerste onderzoek van het Burgerpanel Oisterwijk waar ook inwoners van het dorp Haaren aan konden deelnemen. 135 inwoners van Haaren hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De resultaten hiervan zijn samengevat als volgt:

Betrokkenheid
De meerderheid van de panelleden (62%) staat positief tegenover de samenvoeging van het dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk. Slechts 5% staat hier negatief tegenover. De grootste groep panelleden (40%) voelt zich niet tot nauwelijks betrokken bij de samenvoeging. 32% voelt zich enigszins betrokken, 28% voelt zich (sterk) betrokken. Veel panelleden zien kansen in de samenvoeging van het dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk. Veel van hen zijn van mening dat je samen sterker staat. Daarnaast zou er door verbeterde samenwerking en schaalvergroting meer mogelijk zijn en kunnen kosten beperkt worden. Ook ziet men meer mogelijkheden voor evenementen, het verenigingsleven, woningbouw en uitbreiding van en zorg voor het natuurgebied in Oisterwijk en Haaren.

Zorgen
Er zijn, hoewel beduidend minder, ook panelleden die zich zorgen maken over de samenvoeging. Inwoners uit Haaren maken zich wat vaker zorgen dan inwoners van de gemeente Oisterwijk. Zorgen zitten hem met name in de financiële situatie van gemeente Oisterwijk, de verdeling van gemeenschapsgelden en dat Oisterwijk wellicht de boventoon zal gaan voeren in Haaren.

Informatiebehoefte
Veel panelleden geven aan geïnformeerd te willen worden over de samenvoeging van Haaren. Voor veel van hen gaat het om informatie over de bestuurlijke organisatie, de financiële situatie en de stand van zaken m.b.t. belastingen, heffingen en subsidies.

Welkom
Veel panelleden hebben leuke ideeën om de inwoners van Haaren een warm welkom te bieden. Denk hierbij aan het samenstellen van een leuk welkomstcadeau of het organiseren van een groot feest om de nieuwe inwoners te verwelkomen. Daarnaast wordt een variëteit aan activiteiten geopperd waarbij kennismaking met elkaar, elkaars verengingsleven en de mooie plekken in de dorpen centraal staat.