banner

Gemeenteraad komt belofte Roef Moergestel niet na


Uitstel om de gemeente financieel te ontlasten, betekent voor sportclub ROEF! een aderlating die de raad niet repareert. PrO zou dat graag willen, maar vond alleen Algemeen Belang aan haar zijde. Het is hiermee extra duidelijk geworden: Het geld in de gemeente Oisterwijk is op!

Gemeente Oisterwijk heeft geen geld meer, en volgens de regels van het Taskforce is het niet noodzakelijk. Toch kreeg de raad maandag de vraag voorgelegd om budget beschikbaar te stellen voor Roef in Moergestel. Het college (burgemeester en wethouders) vroeg dit omdat vorig jaar bij eerder opschuiven beloftes zijn gedaan, en het voor de club nodig is de aanpassingen waar het budget van 180.000 euro voor is gevraagd uit te voeren. Tegelijk moest het college erkennen dat het daarmee niet voldoet aan haar eigen uitgangspunten ‘onvermijdbaar, onuitstelbaar en onvoorzien’.

Noodrem

Sport Wethouder Stefanie Vatta eerder op bezoek bij Roef , krijgt van de raad geen budget (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Roef trok bij de raad nog even aan de noodrem,  omdat anders letterlijk het licht uit gaat. Ze hebben hard gewerkt, veel zelf gedaan, delen van hun wensen opgeschoven, maar kunnen de sportbonden niet blijven vragen om uitstel van de haast onoverkomelijke beslissing: afkeur van een deel van de sportvoorzieningen. Partij PrO is teleurgesteld: ‘Nu zullen dit jaar alleen de handbalvelden nog aangelegd worden en wordt het plaatsen van nieuwe lichtmasten uitgesteld en dat is tegen de afspraak met de vereniging in.’

Het zijn afspraken die vorig jaar gemaakt zijn, maar ondertussen is de gemeentekas dermate leeg, dat de tering naar de nering gezet moet worden. Er is afgelopen jaren teveel geld uitgegeven; iets waar PrO evengoed een bijdrage in heeft gehad.

Destijds gaf de gemeente aan dat alle voorzieningen zouden blijven, maar nu dergelijke toezeggingen niet worden nageleefd, is de vraag wat er nog meer niet door kan gaan …