banner

Financiële problemen Gemeente Oisterwijk nemen met meer dan half miljoen toe!


Corona kost gemeente Oisterwijk nu al bijna een half miljoen. De financiële positie van de gemeente Oisterwijk baart zorgen en die zorgelijke situatie neemt toe. Het gemeentelijk budget is al een tijdje op en de coronacrisis raakt de gemeentelijke organisatie ook, en flink.

Het college (burgemeester en wethouders)  van Oisterwijk hebben de raad geïnformeerd  over de nu zichtbare toename van financiële problemen. ‘Daar was al sprake van voor het ontstaan van de coronacrisis.’ Er zijn nog niet erg veel kostenverhogingen zichtbaar, maar wel inkomsten dalingen en de nodige nog te verwachten extra kosten.

Op dit moment zijn de nu inzichtelijke gevolgen:

€ 215.000 Lagere opbrengst toeristenbelasting (periode maart, april, mei).

€ 30.000 Lagere precario-opbrengst terrassen (periode april, mei).

€ 65.000 Dividend WSD 2019, voorstel om deze middelen bij de WSD te houden.

€ 95.000 Kermissen Oisterwijk en Moergestel afgelast.

€ 5.000 Inrichting tijdelijke huisartsenpost.

€ 30.000 Lagere opbrengsten parkeerboetes.

Dat maakt op dit moment totaal  440.000 euro.

Geen kermis betekent 95.000 euro minder inkomsten (Foto: Olivier Simons)

De crisis is nog niet voorbij, en nog niet alle cijfers zijn bekend. De verwachting is dat er nog (risico’s van) kosten komen van: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers(TOZO), onzekerheden met betrekking tot eventuele vergoedingen vanuit het Rijk, afname parkeergelden in het centrum, minder inkomsten uit legesopbrengst van geannuleerde evenementen, en tot slot bijna zeker minder huurinkomsten van zwembad, sporthal,  Tiliander en Den Boogaard.

Hoeveel het totaal uiteindelijk zal worden en hoe deze kostenposten worden opgevangen is nog niet bekend.