banner

Aantal incidenten AZC Oisterwijk omlaag


AZC Oisterwijk kent een lichte daling van incidenten op de locatie, dit in tegenstelling tot de landelijke trend.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (justitie en veiligheid) bezocht Oisterwijk; zij belooft stevige aanpak overlastgevers (Foto: Gerben van den Broek)

Het totaal aantal incidenten in asielzoekerscentra is in 2019 met 30% gestegen. Het afgelopen jaar waren er in heel Nederland 17.485 incidenten ten opzichte van 13.446 in 2018, zo blijkt uit informatie van het COA. In Oisterwijk is echter een ander beeld zichtbaar.

Huisregels

Het grootste verschil is zichtbaar bij het niet naleven van huisregels. De overige categorieën laten soms een kleine daling, en soms een kleine stijging zien. De verschillen zijn niet erg groot. In verhouding tot de landelijke trend is dat verschil er echter wel. (Zie schema onder)

Volgens het COA heeft het ministerie vanaf medio 2019 ingezet op verstevigde aanpak: ‘De geïntensiveerde individuele aanpak van overlastgevers is een belangrijk onderdeel in de gezamenlijke aanpak van het verminderen van overlast, zowel op de opvanglocaties als daarbuiten.’

Buiten de locatie

De indruk die in de media is ontstaan over incidenten buiten het AZC vanaf grofweg medio 2019, is dat er beduidend minder incidenten hebben plaats gevonden dan in 2017 en 2018. Die indruk is gebaseerd op informatie van incidenten die – veelal door inwoners – werden gemeld aan de lokale media, en nu in opvallende hoeveelheid zijn uitgebleven.

Zover bekend zijn hiervan geen goede formele cijfers; de politieregistratie die vorig jaar door de gemeente beschikbaar werd gesteld bleek verre van volledig. De gemeenteraad heeft vorig jaar aan het college (burgemeester en wethouders) gevraagd te zorgen voor meetbare resultaten. Zover bekend zijn die er nog niet.

Overzicht incidentcijfers 2018 en 2019 op de locatie van AZC Oisterwijk:

Jaar Agressie Fysiek Agressie Nonverbaal Agressie Verbaal Overtreden huisregels Suicide dreiging Zelf destructie Totaal
2018 AZC 10 4 9 132 2 3 160
2018 POA 32 8 43 198 17 16 314
2019 AZC 11 3 10 99 6 8 137
2019 POA 25 12 40 152 16 11 256
Saldo AZC 1 -1 1 -33 4 5 -23
Saldo POA -7 4 -3 -46 -1 -5 -58

AZC = Asielzoekerscentrum
POA = Procesopvanglocatie Alleenstaande minderjarige vreemdelingen