banner

Wethouder sloopt sociaal Oisterwijk


De Rooie Roeptoeter, alias Ad van den Oord, voormalig lid en mede oprichter van partij PrO, hekelt het voorgenomen beleid van wethouder Stefanie Vatta, die van plan is stevige bezuinigingen door te voeren. Het is het enige onderwerp dat volgende week door de raad in digitale vorm in behandeling wordt genomen (Zie kader onder).

De redactie van PIT Onderzoek kwam vorige week met een uitgebreid verhaal over de plannen tot forse bezuiniging op WMO en Jeugdzorg. Daarbij werd opgemerkt dat er geen aanpak benoemd werd van het veroorzakende probleem, de geldstroom en verdeling van die gelden vanuit de rijksoverheid. Ook werd deze week duidelijk dat het ministerie werkt om in 2021 een oplossing te bieden voor het nu problematische woonplaatsbeginsel.

Van den Oord reageert op dit onderwerp met een statement:

Neoliberale Vatta sloopt ‘sociaal Oisterwijk’

Wethouder Vatta wil rigoureus bezuinigen op de WMO. Het meest spraakmakende onderdeel uit haar pakket maatregelen is dat ‘rijke’ Oisterwijkers een grotere bijdrage gaan betalen aan de voorzieningen. Maar daarnaast ontvouwt zij plannen die veel erger zijn en alle ouderen, ook de zwakkeren in onze samenleving, raken. Vatta wil namelijk maar liefst 600.000 euro bezuinigen door aanvragen voor de WMO nog kritischer te bekijken: ‘Sterker dan voorheen bekijkt de gemeente wat mensen zelf of met hulp van hun omgeving kunnen. Dure individuele zorg is niet altijd nodig, liever helpen we mensen laagdrempelig in de eigen omgeving.’ Dat klinkt mooi, maar het is gewoon ordinair neoliberaal bezuinigen op sociale voorzieningen, voorzieningen waar links Nederland de afgelopen eeuw zo hard voor heeft gestreden. Zo wil D66-ster Vatta ook stoppen met het standaard aanbieden van vervoer voor mensen naar de dagbesteding. Terwijl ouderen in Oisterwijk en elders op dit moment moeten vrezen voor hun leven in Corona-tijden, stapt Vatta uitdagend naar de pers met deze sloopplannen van onze sociale voorzieningen.

De bezuiniging kan ieder uit het gezin raken die gebruik maakt van WMO en Jeugdzorg.

Maar tot op heden hebben wij vanuit linkse hoek nog niet veel protesten gehoord tegen deze neoliberale ‘oplossingen’. Ook niet vanuit de lokale partijen of het CDA. Oud-raadslid Ruud van de Ven verheft zijn stem, maar hij staat inmiddels ook buiten bij AB. Ironischerwijs komt de meest kritische opmerking uit de tweet (zie onder) van VVD’er Patrick Simons: ‘Bejaarden laten verhuizen vanwege een traplift of laten struikelen over een drempel. “Rijken” de hulp zelf laten betalen maar het snoepreisje naar India mag voor iemand met 3x modaal wel op kosten van de gemeenschap’. Heeft hij ongelijk? Het is misschien tamelijk hypocriet voor iemand die actief is in een partij die landelijk in het verleden miljarden heeft bezuinigd op sociale voorzieningen en kampioen is voor wat betreft integriteitsproblemen. Maar hij heeft hier lokaal wel een punt.

Stop deze afbraak van de sociale voorzieningen! Stop Vatta!

Raad vergadert digitaal over Strijdplan Sociaal Domein

De raadsvergaderingen zijn geannuleerd tot nader order. Het pakket van bezuinigingsmaatregelen komt wel aan bod, om de oplopende financiële tekorten bij de Jeugdzorg en Wmo aan te pakken. De raad is van mening dat dit niet kan worden uitgesteld. Inwoners kunnen vóór 9 april hun mening geven via griffie@oisterwijk.nl Deze inbreng wordt direct aan de raads- en commissieleden beschikbaar gesteld en is voor eenieder openbaar in te zien. Op 23 april zullen de raadsleden vervolgens digitaal hierover van gedachte wisselen, en daarna hun wensen en bedenkingen aan het college melden. Het college zal hierop een besluit nemen. U kan dit volgen via www.oisterwijk.raadsinformatie.nl.

I