banner

VVD Oisterwijk schiet volledige raad en regeerbeleid af


VVD Oisterwijk heeft na diverse waarschuwingen, beginnende kort na de verkiezingen, tot en met vandaag, geen goed woord over voor het huidige beleid van de gemeenteraad en het college. Volgens de VVD is het ‘nieuwe werken‘ en het ‘coalitieloze’ volledig mislukt.

De VVD was destijds een partij die in eerste instantie dat nieuwe vergadermodel wel zag zitten, maar de uitwerking van de gezamenlijke aanpak vooral op financieel vlak niet kon rijmen met verantwoord bestuur. De partij verwijt de andere partijen een “We zien wel wat we gaan doen en we kijken wel wat het kost” houding. ‘Zo startte amper 2 jaar geleden het bestuurlijk experiment van PGB, AB, PrO en het CDA.’

Het is koud op het Oisterwijkse Raadhuis (Foto Leny van Schijndel)

Terugblikkend verwijt de VVD de enorme tekorten in de gemeentekas aan dit beleid. ‘Zorgvuldig opgebouwde financiële reserves – juist bedoeld om klappen in de WMO en Jeugdzorg op te vangen – werden in recordtijd uitgegeven aan voetbalvelden en sportvoorzieningen. Maar noodzakelijke beheersmaatregelen in het sociale domein bleven uit, evenals de discussie over wat de kerntaken van een gemeente zijn en wat niet?’ Vorig jaar werd een van de waarschuwingen volgens de VVD door wethouder Dion Dankers afgedaan met: “Dit zegt meer over de VVD dan over mijn financiële beleid.”

De nu noodzakelijke bezuinigingen, verwoord in het Strijdplan Sociaal Domein, is volgens de VVD een plan zonder enige integrale afweging. Overigens zijn ook andere partijen niet tevreden over dit plan. De VVD wil de bezuinigingen niet afwentelen op de zorg, en vraagt opnieuw om een gedegen integrale financiële afweging op alle overige beleidsvelden.

Baksteen

Als ‘triest slot’ van de eind dit jaar eindigende raadsperiode noemt de VVD ‘weer een vertrekkende wethouder’. Eerder ging dat mis met PrO en haar wethouder Jan de Laat, ‘nu laten de partijen wethouder Smit vallen als een baksteen.’ Deze ochtend werd hierover geschreven door PIT Onderzoek, waarin duidelijk werd dat dit handelen niet echt past in het ‘nieuwe werken’.

Nooit meer

‘De àllergrootste crisis waar we thans in verkeren, is nog niet eens genoemd. Maar ook zonder Corona koersen we als gemeente Oisterwijk in zwaar weer af op de naderende verkiezingen in een schip dat de wind zwaar tegen heeft, financieel zo lek is als een mandje en met een bemanning aan boord die misschien nog wel naar elkaar luistert, maar elkaar allang niet meer begrijpt. Voor ons was dit dus eens maar nooit weer!’

Referentie?

Het ‘nieuwe werken‘ is gebaseerd op onder andere een coalitieloos raadssysteem en een per onderwerp wisselende coalitie en oppositie.  De VVD koos ervoor dit principe los te laten, en heeft zichzelf tot vaste oppositie benoemd. De andere partijen hebben het voorgenomen systeem vervolgens doorgezet, zonder de medewerking van de VVD. Daarmee mag afgevraagd worden of deze ‘halve’ opzet, een referentie mag zijn voor dit vergadermodel.