banner

Verenigingen en cultuur Oisterwijk hebben hulp nodig


‘Weinig steun voor recreatie, cultuur en evenementen in Oisterwijk’, kopt de lokale VVD, maar die conclusie is niet helemaal juist. VVD raadslid Con van Beckhoven moet dat achteraf toegeven.

Door de Corona-crisis zijn er dit jaar voorlopig geen culturele en recreatieve activiteiten. De VVD noemt daarbij onder andere Intents, Filmplein, VOS-musical, Jaarmarkt, Pareltoernooi, Biermatinee, Koren- en Jazzfestival. Voor bedrijven en ondernemers zijn er diverse steunmaatregelen; voor amateurverenigingen zijn die er nog niet. De VVD maakt zich zorgen over het voortbestaan van al deze organisaties na de Corona-crisis.

Onjuist

Amateurtoneel in Oisterwijks Natuurtheater … (Foto: Joris van der Pijll)

Con van Beckhoven vroeg het college naar haar aanpak en maatregelen, en stelde na de beantwoording dat hij ‘van een koude kermis thuis komt’ omdat het college volgens hem een afwachtende houding aanneemt. Oisterwijk zou weinig steun en weinig daadkracht tonen. De VVD publiceerde die conclusie op hun website.

Bij het nalezen van de VVD vragen aan het college, en het antwoord daarop, blijkt dat die conclusie niet juist is. De vragen waren namelijk niet gericht op de amateurverenigingen, maar op de openbare publieke voorzieningen. Het ging om de gemeentelijk gesubsidieerde professionele organisaties, die nu steun krijgen van de overheid. Zo vermelde Van Beckhoven in zijn vragen aan het college  ‘… bijvoorbeeld de zwembaden (Staalbergven en Den Donk), Tiliander/Den Boogaard…’

Dat zijn geen vrijwilligersorganisaties en uit navraag door onze redactie blijkt – en dat geeft Van Beckhoven zelf ook toe – dat daar een verschil in zit: ‘Ik had wel die bedoeling, maar dat staat er inderdaad niet’.

Hulp
Het college (Burgemeester en wethouders) onderkent de problemen vanwege corona: ‘Dit gaat ongetwijfeld consequenties hebben in het exploiteren van openbare voorzieningen op het gebied van sport en cultuur en de toeristische en recreatieve sector.’ In algemene zin laat het college weten dat hulp gefaseerd komt, en er nog onvoldoende zicht is op enerzijds de aard en omvang van de problemen, en anderzijds de vraag of de hulp die vanuit de rijksoverheid geboden gaat worden afdoende is en/of nog uitgebreid wordt. Alle aandacht gaat nu hoofdzakelijk uit naar het beheersen van het virus en de maatregelen.

Ook duidelijk is dat het college mee wil denken. ‘We houden ons zeer aanbevolen voor suggesties van uw fractie voor maatregelen die denkbaar zijn.’ Een vraag die door het college bij de VVD is neergelegd: ‘Ik heb op dit moment nog geen concrete oplossing voorhanden, maar ga daar met onze fractie over nadenken.’ Een vraag ook die vast en zeker door inwoners en verenigingen beantwoord mag worden, voor zowel publieke voorzieningen als verenigingen.

Verenigingen
Dat de nood voor een aantal lokale verenigingen hoog is, en er in die zin terecht zorgen zijn, bleek eerder onder andere uit reacties van Jos Creusen van muziekorganisatie GUO, en uit een verzoek van de vorige week Koninklijk gewaardeerde John Kusters, die namens vier organisaties in Oisterwijk de gemeente heeft aangeschreven. Deze cultureel actieve vrijwilligers onderschrijven hiermee de boodschap die ook landelijk door cultuurorganisaties is afgegeven. Die organisaties vragen kort samengevat om doorbetaling van subsidies en uitstel of steun bij kosten. Kusters: ‘Inmiddels begrijp ik dat onze mail ook de aandacht heeft gekregen van het college en het crisisteam. De uitkomst volgt naar verwachting volgende week.’

Er wordt aan gewerkt …