banner

U mag alsnog reageren op bezuinigingsplannen gemeente Oisterwijk


De reactietermijn voor inwoners is niet zoals eerder vermeld gesloten; u kan nog steeds uw mening geven.

Net als VVD, AB en PGB dat eerder deden, heeft ook partij PrO dat nu gedaan. Daarmee mag het plan van de gemeente om te bezuinigingen op WMO en Jeugdzorg duidelijk omstreden genoemd worden. Van het plan blijft niet veel over, als we de uitingen van de politiek tot nu toe volgen. Ook PrO ziet niet veel heil in het plan. Die partij wil af van de ‘geldstrijd in sociaal domein’,  zoals zij het plan noemen. Ook voorziet PrO met deze bezuinigingen een verschraling van het voorzieningenniveau en daardoor toename van zorg in een later stadium, met daaropvolgend juist hogere kosten.

Na de VVD, AB, PGB en de adviesraad is hiermee een ruime meederheid tegen het door het college (burgemeester en wethouders) gepresenteerde strijdplan. Dit plan is volgens het college nodig om de tekorten in de gemeentekas op te lossen. Voor een deel zijn die ontstaan door toename in kosten van WMO en Jeugdzorg, te weinig budget vanuit de landelijke overheid, en een volgens velen oneerlijke verdeling van het budget volgens het woonplaatsbeginsel. Vooral de VVD stelt dat eerdere uitgaven mede oorzaak zijn én vanaf het begin van deze regeerperiode een gebrek aan financiële planning en overzicht ontbreekt.

Concurrentie

De bezuiniging kan ieder uit het gezin raken die gebruik maakt van WMO en Jeugdzorg.

Partij PrO voegt aan de discussie een onderwerp toe: ‘Het lijkt dat het college van mening is dat het sociaal domein een plek is van aanbestedingen en concurrentie. PrO denkt dat daar de oorzaak van het probleem ligt en ziet liever dat de focus ligt op de beste zorg voor de inwoner en niet op de concurrentie in het grote doolhof van aanbieders.’ Ook legt PrO het onderwerp ‘Haaren bij Oisterwijk’ op tafel. ‘De gemeente Haaren laat goede voorbeelden van de herijking zien…’

Komende week publiceert de raadsgriffier alle meningen van alle partijen; op 23 april gaat de raad via de digitale weg met elkaar in gesprek; daarna zal het college een besluit nemen.

Onjuiste reactie termijn

In eerdere berichtgeving werd door de gemeente gemeld aan inwoners te reageren vóór 9 april; dit was echter ‘bij voorkeur’. U mag ook nu nog uw reactie mailen, dan zorgt de griffie dat deze reactie bij de raadsleden terecht komt: griffie@oisterwijk.nl.