banner

Oisterwijkse bezuinigingen stuiten op weerstand


‘De bezuinigingsmaatregelen waar het Oisterwijkse college eindelijk mee komt, stuiten bij veel partijen op weerstand,’ aldus de VVD in Oisterwijk.

De VVD is minder kritisch richting wethouder Stefanie Vatta, prijst in beginsel haar initiatief, maar heeft wel duidelijk moeite met de weg ernaartoe en het algehele financiële beleid. Al vanaf de verkiezingen geven zij aan dat een duidelijk overzicht en prioritering in uitgaven ontbreekt. ‘Om bezuinigingen in de zorg te kunnen rechtvaardigen, is een integrale afweging noodzakelijk. Deze totaalvisie op de gemeentelijke financiën is de gemeenteraad reeds meerdere malen toegezegd door wethouder Dankers.’

Onterecht

De bezuiniging kan ieder uit het gezin raken die gebruik maakt van WMO en Jeugdzorg.

VVD vindt het onterecht dat door het negeren van deze waarschuwingen vanaf voorjaar 2018, wat inmiddels heeft geleid tot een lege gemeentekas,  er nu een discussie komt op detailniveau in de WMO en jeugdzorg. Daarbij komt overigens ook de vraag, of een goed debat op dit moment mogelijk is, met de beperkingen die de raad ervaart vanwege de Coronacrisis. ‘Een one woman show,’ noemt VVD het handelen van Vatta, ‘daar waar normaal voor elk bouwplan een omgevingsdialoog verplicht is, wordt voor de nu voorliggende bezuinigingen zelfs geen advies van de sociale adviesraden afgewacht.’

Solistisch
De VVD geeft aan liever te praten over de principiële keuzes die aan beleid ten grondslag moeten liggen, zoals de vraag waar zelfredzaamheid ophoudt en bijdrage naar vermogen begint. En daarbij ook de vraag stellen wat hulp en ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben mag kosten. Ook het solistische optreden richting Den Haag, de brief van wethouder Vatta aan de minister, bevreemd de VVD. ‘Waarom treedt Oisterwijk niet samen op met andere gemeentes in Hart van Brabant?’

Vorige week kwam de redactie van PIT Onderzoek tot een vergelijkbare conclusie. Een van de oorzaken van het kastekort is ontstaan door het zogenaamde woonplaatsbeginsel; Oisterwijk moet betalen voor jeugd uit andere gemeentes, die in Oisterwijk jeugdzorg ontvangen. In het voorliggende plan staan daarop volgens de onderzoeksredactie geen acties benoemd. ‘Waarom niet? Moet op dit dossier niet meer daadkracht worden getoond?‘ vroeg die redactie zich af.