anytime

Gemeente tekent nieuwe overeenkomst AZC Oisterwijk


Gemeente Oisterwijk heeft de nieuwe overeenkomst met het COA voor de opvang van asielzoekers op AZC Oisterwijk definitief vastgesteld. Een eerdere foutieve omschrijving is blijven staan.

De gemeenteraad heeft eerder met deze nieuwe overeenkomst ingestemd, na een lange en veel besproken procedure om te komen tot zo veel als mogelijk maatregelen om overlast te voorkomen. Die maatregelen zijn vooral gericht op overlastgevende jongeren uit landen waar over het algemeen geen reden tot vluchten is. De opvang van deze groep zal worden beperkt, er is een ketenmarinier aangesteld, er is extra budget en eventuele overtreders kunnen naar een speciale opvang worden verplaatst.

Fout

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (justitie en veiligheid) bracht een bezoek aan AZC Oisterwijk (Foto: Gerben van den Broek)

Opvallend is dat er ondanks eerdere communicatie hierover, nog steeds een foutieve vermelding is opgenomen over de ‘pilot regioplaatsing’. Eerder werd er vanuit gegaan dat er bij de uitvoer van dat project alleen vluchtelingen zouden komen met een verblijfsvergunning. Deze informatie was gebaseerd op de raadinformatiebrief, de conceptovereenkomst en persberichten die het college (Burgemeester en wethouders) heeft verstuurd. Hierin stond vermeld ‘vergunninghouders en kansrijke vergunninghouders’.

Later bleek die omschrijving echter onjuist: er komen volgens de gemeente ook asielzoekers zonder vergunning die een goede kans maken op zo’n vergunning, en volgens de staatssecretaris komen er ook minderjarigen waarbij die selectie niet gemaakt kan worden. Die onjuiste omschrijving staat ook nu in de definitieve overeenkomst en opnieuw in de nieuwe raadsinformatiebrief.