banner

Gemeente Oisterwijk mag op de markt wel wat ondernemers niet mogen


Gemeente Oisterwijk stelt regels op voor ondernemers, maar hoeft met haar eigen activiteiten niet aan de verboden te voldoen.

Bussen en vrachtwagens op de stoep en geleidestrook tijdens de weekmarkt in Oisterwijk.

Ondernemers in het Oisterwijkse centrum hebben, net als eerdere jaren, van de gemeente informatie ontvangen over regels voor het plaatsen van uitstallingen en reclameborden op de stoep. Hierbij is expliciet het vrijhouden van de geleidestrook vermeld. ‘De gemeente vindt het begaanbaar houden van het trottoir voor iedereen erg belangrijk. Daarom maakt de gemeente zich hard voor een begaanbare weg voor iedereen, dus ook voor mindervaliden, blinden, ouderen en voetgangers met kinderwagens.’ De regels zijn simpel: ‘Geen uitstallingen op de blindengeleidestrook; Altijd een vrije doorgang van 1,50 m.’

Net niet, toch is ook dit voor een slecht ziend een obstakel. Onnodig, links van de auto was voldoende ruimte.

Politie
Eerdere jaren werd geconstateerd dat de gemeentelijke marktorganisator zich niet aan die regels houdt zover het de blindegeleidestrook en vrijhouden van doorgang op de stoep betreft. Zowel de landelijke als de gemeentelijke regels daartoe worden niet nageleefd. Marktkooplui krijgen geen aanwijzingen en BOA’s houden hierop tijdens de markt – volgens eigen zeggen bewust – geen toezicht. Iets wat destijds door een plaatselijke politie agent als onwettig werd aangemerkt.

Politiek
Algemeen Belang vroeg zich recent af hoe het staat met een rapport van SKN uit 2015, en een vervolg daarop in 2017, waarin onder andere dit soort maatregelen staan vermeld. Begin 2018 heeft de gemeente aangegeven dat er een onderzoek zou volgen met mogelijk ook nieuwe gedragsregels voor de marktkooplui op dit onderwerp. Wat dit onderwerp betreft zijn die gedragsregels er nog niet en ook de handhaving op landelijke en gemeentelijke regels ontbreekt.

Dit mag uiteraard niet van de wethouder; op de markt blijkbaar wel.

Willekeur
Wethouder Dion Dankers (Verkeer) gaf in mei vorig jaar aan dat toegankelijkheid van openbare ruimte belangrijk is, met een overduidelijk voorbeeld van hoe het niet moet: een auto op een blindegeleidestrook. Ook die middag was de markt niet vrij van obstakels, en was er geen handhaving op de regels, een taak voor de burgemeester. De gemeente sommeert inwoners en ondernemers zich aan de regels te houden, maar doet dat zelf niet: het goede voorbeeld ontbreekt. Toen en ook nu, desgevraagd geen reactie van de gemeente.

Mooie markt
De gemeentelijke marktmeester kan dit probleem wegnemen met een rondje langs de kramen en een paar kleine aanwijzingen; de BOA’s kunnen daarna zorgen voor handhaving. Een marktkoopman gaf donderdag aan dat Oisterwijk een mooie markt heeft, die ze samen graag mooi willen houden, en waarbij ze graag bereid zijn met de gemeente naar oplossingen te kijken…